Jak zakázat ovládací prvek Webex ActiveX v aplikaci Internet Explorer?

Jak zakázat ovládací prvek Webex ActiveX v aplikaci Internet Explorer?

Jak zakázat třídu GPCContainer v aplikaci Internet Explorer?

Jak vypnu ovládací prvek Webex ActiveX v aplikaci Internet Explorer?


Řešení:

Zakázání ovládacího prvku Webex ActiveX:

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
  2. V pravém horním rohu aplikace Internet Explorer klikněte na ikonu Nástrojea vyberte Spravovat doplňky.

    Zobrazí se okno Spravovatdoplňky.
  3. Na levé straně okna v části Zobrazit: rozevírací nabídka, vyberte Všechny doplňky.
  4. Přejděte dolů do sekce Cisco Webex LLC.
  5. Vyberte položku třídy GpcContainer a klikněte na tlačítko Zakázat.
  6. Ukončete všechny otevřené instance aplikace Internet Explorer a spusťte novou kopii, aby se změny projevily.

Byl tento článek užitečný?