Hur inaktiverar jag WebEx ActiveX-kontrollen i Internet Explorer?

Hur inaktiverar jag WebEx ActiveX-kontrollen i Internet Explorer?

Hur inaktiverar jag GPCContainer-klassen i Internet Explorer?

Hur stänger jag av ActiveX-kontrollen i WebEx med Internet Explorer?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Så här inaktiverar du WebEx ActiveX-kontroll:

  1. Starta Internet Explorer.
  2. I det övre högra hörnet av Internet Explorer klickar du på ikonen (verktyg) och väljer sedan Hantera tilläggsprogram.

    Fönstret Hantera tilläggsprogramvisas.
  3. Till vänster i fönstret i rullgardinsmenyn Visa: väljer du alla tilläggsprogram .
  4. Bläddra ner till avsnittet Cisco WEBEX LLC .
  5. Välj GpcContainer klass -poster och klicka sedan på knappen inaktivera .
  6. Stäng alla öppna instanser av Internet Explorer och starta sedan en ny kopia för att ändringarna ska träda i kraft.

Var den här artikeln användbar?