Jak mohu přidat vlastní emotikony do aplikace Cisco Jabber pro Windows?

Pouze správce organizace

Jak mohu přidat vlastní emotikony do aplikace Cisco Jabber pro Windows?

Jak vytvořím vlastní emotikony v aplikaci Cisco Jabber pro Windows?

Mohu používat vlastní emotikony v aplikaci Cisco Jabber pro Windows?


Řešení:

Pouze správce organizace

Do aplikace Cisco Jabber pro Windows můžete přidat vlastní emotikony, když vytvoříte jejich definice v souboru XML a uložíte jej do systému souborů. Vlastní emotikony by ideálně měly vyhovovat těmto parametrům:

 • Rozměry: 17 x 17 pixelů
 • Průhledné pozadí
 • Formát souboru PNG
 • Barvy RGB

Vlastní emotikony přidáte následujícím způsobem:

 1. V libovolném textovém editoru vytvořte soubor s názvem emoticonDefs.xml.
 2. V souboru emoticonDefs.xml zadejte požadované definice emotikon.
  Poznámka: Další informace o struktuře a dostupných parametrech v souboru emoticonDefs.xml naleznete v části Definice emotikon.
 3. Uložte a zavřete soubor emoticonDefs.xml.
 4. Soubor emoticonDefs.xml uložte do příslušného adresáře v systému souborů.
  Poznámka: Cisco Jabber pro Windows načte definice emotikon z následujících adresářů v systému souborů:
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\Emoticons
   • Tato složka obsahuje výchozí emotikony pro Cisco Jabber pro Windows a výchozí soubor emoticonDefs.xml.
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\CustomEmoticons
   • Tato složka ve výchozím nastavení neexistuje. Správci mohou tuto složku vytvořit a uložit do ní definice vlastních emotikon, které mají být součástí nasazení organizace.
   • Emotikony definované ve složce CustomEmoticons mají přednost před definicemi emotikon ve výchozí složce Emoticons.
  • %PROFILUŽIVATELE%\AppData\Roaming\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\CustomEmoticons
   • Tato složka obsahuje definice vlastních emotikon pro jednotlivé instance aplikace Cisco Jabber pro Windows.
   • Emotikony definované v tomto adresáři mají přednost před definicemi emotikon ve složce CustomEmoticons v instalačním adresáři.
 5. Restartujte aplikaci Cisco Jabber pro Windows.


Poznámka: Definice vlastních emotikon jsou uživatelům k dispozici pouze v případě, že jsou definovány místně v souboru emoticonDefs.xml. Pokud vlastní emotikony odešlete uživatelům, kteří nemají stejné definice emotikon, tito uživatelé obdrží místo ikon výchozí klíče, například:

 • Uživatel A definuje v souboru emoticonDefs.xml vlastní emotikonu. Definice vlastní emotikony existuje pouze v místním systému souborů uživatele A.
 • Uživatel A odešle tuto vlastní emotikonu uživateli B.
 • Uživatel B obdrží pouze výchozí klíč vlastní emotikony. Uživatel B neobdrží ikonu.

Definice emotikon

Aplikace Cisco Jabber pro Windows načítá definice emotikon ze souboru emoticonDefs.xml.  Následující fragment souboru XML znázorňuje základní strukturu souboru s definicemi emotikon:

<emoticons>
 <emoticon defaultKey=" image=" text=" order=" hidden=">
  <alt></alt>
 </emoticon>
</emoticons>

Následující tabulka popisuje prvky a atributy pro definování vlastních emotikon:

 

Prvek nebo atributPopis
emoticonsTento prvek obsahuje všechny definice emotikon.
emoticonTento prvek obsahuje definici emotikony.
defaultKey

Tento atribut definuje výchozí kombinaci klíčů, která vykreslí emotikonu.
Jako hodnotu zadejte libovolnou kombinaci klíčů.
Jako hodnotu zadejte libovolnou kombinaci klíčů.
defaultKey je atribut prvku emoticon.

image

Tento atribut určuje název souboru obrázku emotikony.
Jako hodnotu zadejte název souboru emotikony.
Obrázek emotikony musí existovat ve stejném adresáři jako soubor emoticonDefs.xml.
Tento atribut je povinný.
Cisco Jabber pro Windows podporuje všechny ikony, které může vykreslit aplikace Internet Explorer, včetně souborů .jpeg, .png a .gif.
image je atribut prvku emoticon.

textTento atribut definuje popisný text, který se zobrazí v dialogovém okně Vložení emotikony.
Zadejte libovolný řetězec znaků sady Unicode.
Tento atribut je volitelný.
text je atribut prvku emoticon.
orderTento atribut definuje pořadí, ve kterém se zobrazují emotikony v dialogovém okně Vložení emotikony.
Jako hodnotu zadejte pořadové číslo začínající od čísla 1.
order je atribut prvku emoticon.
Tento atribut je povinný. Pokud však má atribut hidden hodnotu true, tento parametr nemá vliv.
hidden

Tento atribut určuje, zda se v dialogovém okně Vložení emotikony zobrazí daná emotikona.
Jako hodnotu zadejte jednu z následujících položek:

true

 • Emotikona se nezobrazí v dialogovém okně Vložení emotikony. Pro vykreslení emotikony musí uživatelé zadat kombinaci klíčů.

false

 • Emotikona se vykreslí v dialogovém okně Vložení emotikony. Uživatelé mohou emotikonu vybrat z dialogového okna Vložení emotikony nebo ji vykreslit zadáním kombinace klíčů. Tato hodnota je výchozí.
altTento prvek umožňuje mapovat kombinace klíčů na emotikony.
Jako hodnotu zadejte libovolnou kombinaci klíčů.
Pokud má například defaultKey hodnotu :), jako hodnotu alt můžete zadat :-), aby obě tlačítka vykreslily tutéž emotikonu.
Tento prvek je volitelný.

 

­

Byl tento článek užitečný?
Související články