Zvolte, jak se chcete ke schůzce připojit:

  • Vytočte adresu videa z videosystému založeného na standardech nebo z místnosti nebo stolního zařízení Webex.

     
    Adresu videa najdete v pozvánce do kalendáře. Pokud se jedná o schůzku aplikace Webex, která je přidružena k prostoru, můžete také najít adresu videa z prostoru. V prostoru klikněte na Naplánovat a vyberte schůzku. Adresa videa se zobrazí v části Popis schůzky.
  • Klepněte na tlačítko Připojit se z videosystému založeného na standardech nebo z místnosti nebo stolního zařízení Webex.
  • Automaticky se připojit ke schůzce. Můžete se automaticky připojit ze své aplikace poté, co se někdo připojí ke schůzce ze zařízení místnosti, a máte aplikaci povolenou automaticky se k ní připojit. Chcete-li se připojit ke schůzce z prostoru automaticky z aplikace Webex v počítači nebo mobilním zařízení, musíte být členem prostoru, ke kterému je schůzka přidružena.

Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před plánovaným časem spuštění pro místnost a stolní zařízení Webex, pokud je zařízení naplánováno jako prostředek místnosti a pokud máte hybridní kalendář a Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 nebo Kalendář Google pro G Suite.

Pokud je schůzka přidružena k prostoru, jehož nejste členem, počkáte v předsálí, dokud se nepřipojí další člen prostoru.


 

Schůzka se automaticky zašifruje mezi koncovými body.