Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Tlačítko Připojit Webex lze skrýt z uživatelského rozhraní. Další informace naleznete v článku Odstranění výchozích tlačítek z uživatelského rozhraní .

1

Klepněte na tlačítko Připojit se ke službě Webex na domovské obrazovce zařízení nebo dotykového ovladače.

2

Zadej číslo schůzky, které je uvedeno v pozvánce Webex Meetings, a klepni na Připojit se k schůzce. Když se připojujete ke schůzce v osobní místnosti, můžete použít jméno nebo e-mailovou adresu dané osoby k vyhledání její osobní místnosti. Pokud se jedná o schůzku služby Webex přidruženou k prostoru Webex, můžete v prostoru také najít podrobnosti o schůzce. Otevřete prostor, klikněte na Schůzky a vyberte schůzku. Podrobnosti se zobrazí v části Informace o schůzce.


řady DX, SX, MX

Tlačítko Připojit se ke službě Webex není k dispozici na zařízeních SX10 a SX20, pokud je používáte s dálkovým ovládáním. V řadách DX, MX a SX klepněte na možnost Připojit po zadání informací o schůzce. Když se připojujete ke schůzce v osobní místnosti, můžete použít jméno nebo e-mailovou adresu dané osoby k vyhledání její osobní místnosti.

Vaše osobní místnost je váš vlastní prostor pro virtuální schůzky, který je neustále otevřený a není nutná žádná rezervace. Ostatní se k vám mohou snadno připojit pomocí odkazu na soukromou místnost, e-mailu nebo telefonního čísla. Zahájení schůzky v osobní místnosti z nabídky Připojit se ke službě Webex je dostupné pouze pro zařízení v osobním režimu.

Zde se dozvíte, jak nastavit předvolby soukromé místnosti. Upozorňujeme, že zařízení musí být restartováno, aby odráželo změny v osobní místnosti.

Pokud je pouze jeden účastník, schůzka skončí po 30 minutách, pokud nedochází k žádné interakci.

1

Klepněte na možnost Připojit se ke službě Webex na domovské obrazovce zařízení nebo dotykového ovladače.

2

Klepněte na možnost Zahájit schůzku.


řady DX, MX, SX
Tlačítko Připojit se ke službě Webex není k dispozici na zařízeních SX10 a SX20, pokud je používáte s dálkovým ovládáním. V řadách DX, MX a SX klepněte na možnost Zahájit schůzku.

Když se na obrazovce zařízení zobrazí naplánovaná schůzka, zařízení se probudí z pohotovostního režimu. Schůzka se zobrazí 5 minut před časem zahájení. Chcete-li se schůzky zúčastnit, klepněte na možnost Připojit. Ke schůzce se můžete kdykoli připojit, i když schůzka již začala.