Vyberte, jak se chcete ke schůzce připojit:

  • Vytočte video adresu z videosystému založeného na standardech nebo z místnosti nebo stolního zařízení Webex.

     
    Adresu videa najdete v pozvánce do kalendáře. Pokud je schůzka přidružena k prostoru, můžete také najít adresu videa z prostoru. V prostoru klikněte na Naplánovat a vyberte schůzku. Adresa videa se zobrazí v části Popis schůzky .
  • Klepněte na tlačítko Připojit se z videosystému založeného na standardech nebo z místnosti nebo stolního zařízení Webex.
  • Automaticky se připojte ke schůzce. Z aplikace se můžete automaticky připojit poté, co se někdo připojí ke schůzce z pokojového zařízení, a aplikaci Webex můžete automaticky připojit. Chcete-li se ke schůzce připojit z místa automaticky z aplikace Webex v počítači nebo mobilním zařízení, musíte být členem prostoru, ke kterému je schůzka přidružena.

Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před plánovaným časem zahájení pro pokojová a stolní zařízení Webex, pokud je zařízení naplánováno jako prostředek místnosti a pokud máte službu Cisco Webex Hybrid Calendar Service a Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 nebo Kalendář Google pro G Suite.

Pokud je schůzka přidružena k prostoru, kterého nejste členem, počkáte ve vstupní hale, dokud se nepřipojí další člen prostoru.


 

Vaše schůzka je automaticky zkrášlována od konce do konce.