Wybierz sposób dołączenia do spotkania:

  • Wybierz adres wideo ze standardowego systemu wideo lub pokoju Webex lub urządzenia biurkowego.

     
    Adres wideo znajdziesz w zaproszeniu do kalendarza. Jeśli spotkanie jest skojarzone ze spacją, możesz również znaleźć adres wideo z tego obszaru. W obszarze kliknij Zaplanuj i wybierz spotkanie. Adres wideo pojawi się w obszarze Opis spotkania .
  • Stuknij przycisk Dołącz w systemie wideo opartym na standardach lub w pokoju Webex lub urządzeniu biurowym.
  • Automatycznie dołączaj do spotkania. Możesz automatycznie dołączać z aplikacji, gdy ktoś dołączy do spotkania z urządzenia w pokoju, a aplikacja Webex będzie mieć włączoną funkcję automatycznego łączenia się z nią. Aby automatycznie dołączyć do spotkania z obszaru z aplikacji Webex na komputerze lub urządzeniu przenośnym, musisz być członkiem przestrzeni, z którą spotkanie jest skojarzone.

Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia dla urządzeń webex do pokoju i biurka, jeśli urządzenie jest zaplanowane jako zasób pokoju i jeśli masz cisco Webex Hybrid Calendar Service i Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 lub Google Calendar for G Suite.

Jeśli spotkanie jest skojarzone z obszarem, którego nie jesteś członkiem, poczekasz w poczekalni, aż dołączy do niego inny członek.


 

Spotkanie jest automatycznie uśmiercone od końca do końca.