Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je asistent Webex k dispozici také pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

Zvýraznění schůzky se zobrazí na kartě Zvýraznění
Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se nakartě Zvýraznění na panelu Titulky a Zvýraznění. Zvýraznění jsou časově označena a označena podle toho, jaký typ zvýraznění byl vytvořen. Popisky obsahují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a shrnutí.

1

Zvýraznění vytvořte jedním z následujících akcí:

 • Na panelu Titulky a Zvýraznění najeďte myší na titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky, a vyberte Zvýraznit.

  Pokud chcete zvýraznit pouze část titulku, vyberte tento text a vyberte Zvýraznit. Pokud něco zvýrazníte omylem, najeďte myší na něj a vyberte Unhighlight.

 • Pomocí hlasového příkazu vytvořte zvýraznění.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webex bude poslouchat spouštěče klíčových slov a zachytit okamžiky během schůzky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události Webex.
2

Odstraňte zvýraznění výběrem karty Zvýraznění v panelu Titulky a zvýraznění a výběrem Odstranit zvýraznění vedle zvýraznění, které chcete odstranit.

Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se nakartě Zvýraznění na stránce Titulky a Zvýraznění. Zvýraznění jsou označena a označena podle typu vytvořeného zvýraznění. Popisky obsahují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a shrnutí.

1

Zvýraznění vytvořte jedním z následujících akcí:

 • Pokud jste hostitelem schůzky, zapněte Asistenta Webex a vyberte Zobrazit titulky a zvýraznění. Potom přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění. Klepněte na Zvýraznit.
 • Pokud jste se ke schůzce připojili z aplikace Schůzky nebo k plnohodnotné schůzce z aplikace Webex a hostitel zapnul Asistenta Webex, klepněte > Skrytých titulků > Zobrazit titulky a zvýrazněnína Další možnosti . Potom přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění. Klepněte na Zvýraznit.
 • Pomocí hlasového příkazu vytvořte zvýraznění.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webex bude poslouchat spouštěče klíčových slov a zachytit okamžiky během schůzky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události Webex.
2

Odstraňte zvýraznění provedením jedné z následujících akcí:

 • Pokud jste hostitelem schůzky, můžete zapnout Asistenta Webexu a vybrat Zobrazit titulky a zvýraznění. Poté přejděte na kartu Zvýraznění, potáhněte prstem doleva na zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.
 • Pokud jste se ke schůzce připojili z aplikace Schůzky nebo k plnohodnotné schůzce z aplikace Webex a hostitel zapnul Asistenta Webex, klepněte > Skrytých titulků > Zobrazit titulky a zvýrazněnína Další možnosti . Poté přejděte na kartu Zvýraznění, potáhněte prstem doleva na zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.