Konferenční hovor můžete vytvořit také ze skupinové konverzace pomocí funkce Cisco Collaboration Meeting Room (CMR).

1

Ujistěte se, že není vybrána možnost Použít moji konferenční službu.

Svůj výběr můžete ověřit kliknutím na ikonu Nabídka, pak z okna rozhraní otevřete nabídku Nastavení a přejděte na položku Možnosti. Pokud používáte starší verzi aplikace Cisco Jabber pro Windows, klepněte místo toho na Soubor > Možnosti > . Vyberte Hovory > Používat moji konferenční službu.

2

Při skupinové konverzaci s účastníky vyberte ikonu hovoru.

Jste připojeni ke konferenčnímu hovoru a vaši účastníci skupinové konverzace jsou obeslání pozvánkou k připojení ke schůzce pomocí video odkazu nebo pomocí Cisco Webex

Konferenční hovor můžete vytvořit také ze skupinové konverzace pomocí funkce Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud.

1

Ujistěte se, že není vybrána možnost Pro konferenční hovor použít moje přemostění. Další informace najdete v části Konfigurace informací o přemostění.

2

Při skupinové konverzaci s účastníky vyberte ikonu hovoru.

Připojíte se ke konferenčnímu hovoru a účastníci obdrží pozvánku k připojení ke schůzce pomocí odkazu na video nebo pomocí Cisco Webex.

Pokud jste ve skupinové konverzaci, můžete zahájit konferenční hovor se všemi účastníky ve skupinové konverzaci.

Než začnete

Pro konferenční hovory je nainstalován a nakonfigurován klient Cisco Webex verze 8.0 nebo vyšší.

Přístup ke konferenční místnosti pro spolupráci je pro váš účet povolen.

Pokud není povolen přístup ke konferenční místnosti pro spolupráci, uživatelé mohou uskutečňovat konferenční hovory pomocí svého čísla mostu telepresence za předpokladu, že nastavení soukromých mostů telepresence je nakonfigurováno na konferenční hovory.

Před instalací Cisco Jabber pro iPhone a iPad nainstalujete klienta Webex.

1

V případě zařízení iPhone v okně Skupina konverzace klepněte na tlačítko .

2

Pozvání účastníků ke konferenčnímu hovoru.

  1. V případě zařízení iPhone klepněte pro zahájení konferenčního hovoru nebo klepněte na , abyste zahájili schůzku Webex.

  2. V případě zařízení iPad, klepněte v pravém horním rohu okna skupinové konverzace na pro zahájení konferenčního hovoru nebo klepněte na pro zahájení schůzky Webex.

Jste připojeni ke konferenčnímu hovoru a účastníkům jsou odeslány pozvánky k připojení ke konferenčnímu hovoru nebo ke schůzce Cisco Webex .

Pokud jste ve skupinové konverzaci, můžete zahájit konferenční hovor se všemi účastníky ve skupinové konverzaci.

Než začnete

Pro konferenční hovory je nainstalován a nakonfigurován klient Cisco Webex verze 8.0 nebo vyšší.

Přístup ke konferenční místnosti pro spolupráci je pro váš účet povolen.


Pokud není povolen přístup k konverzační skupině, ale nastavení mostu soukromých hovorů jsou nakonfigurovaná pro konferenční hovory, můžete stále uskutečňovat konferenční hovory pomocí čísla mostu po telefonu.

Před instalací Cisco Jabber pro Android nainstalujete klienta Cisco Webex.

1

Pro telefony s Androidem klepněte na ikonu rozevírací nabídky v okně Skupinová konverzace.

2

Pozvání účastníků ke konferenčnímu hovoru.

  1. Pro mobilní telefony klepněte na Zahájit konferenci pro zahájení konferenčního hovoru nebo klepněte na možnost Sejít se nyní a zahajte schůzku.

  2. Pro tablety klepněte na tlačítko zobrazit účastníky konference. pro zahájení konferenčního hovoru nebo na pro zahájení schůzky, v pravém horním rohu okna skupinové konverzace.

Jste připojeni ke konferenčnímu hovoru a účastníkům jsou odeslány pozvánky k připojení ke konferenci.