Przy użyciu usługi Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) na podstawie czatu grupowego można utworzyć połączenie konferencyjne.

1

Upewnij się , że opcja Użyj mojej usługi konferencyjnej nie jest zaznaczona.

Aby to sprawdzić, wybierz ikonę menu, a następnie z poziomu okna centrum otwórz menu Ustawienia i przejdź kolejno do: Opcje. Jeśli używasz wcześniejszej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Windows, wybierz kolejno Plik > Opcje > . Wybierz Połączenia > Użyj usługi konferencji.

2

W trakcie czatu grupowego z uczestnikami wybierz ikonę Zadzwoń.

Nawiązane zostanie połączenie konferencyjne, a uczestnicy czatu grupowego otrzymają zaproszenie z możliwością dołączenia do spotkania przy użyciu łącza wideo lub Cisco Webex

Przy użyciu usługi Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud na podstawie czatu grupowego można utworzyć połączenie konferencyjne.

1

Upewnij się, że opcja Użyj mojego mostu dla połączenia konferencyjnego nie jest zaznaczona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie informacje o moście.

2

W trakcie czatu grupowego z uczestnikami wybierz ikonę połączenia.

Nawiązane zostanie połączenie konferencyjne, a uczestnicy otrzymają zaproszenie z możliwością dołączenia do spotkania przy użyciu łącza wideo lub Cisco Webex.

Podczas czatu grupowego można zainicjować połączenie konferencyjne ze wszystkimi uczestnikami tego czatu.

Zanim rozpoczniesz

Zainstalowany jest klient usługi Cisco Webex w wersji 8.0 lub nowszej, w którym skonfigurowano obsługę połączeń konferencyjnych.

Konto użytkownika ma włączony dostęp do pokoju spotkań CMR.

Jeśli nie włączono dostępu do pokoju spotkań CMR, użytkownicy mogą nawiązywać połączenia konferencyjne przy użyciu numeru mostka TelePresence , o ile ten mostek ma skonfigurowaną obsługę połączeń konferencyjnych.

Przed zainstalowaniem aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad należy zainstalować aplikację klienta Webex.

1

iPhone: w oknie Czat grupowy dotknij .

2

Zaproś uczestników do połączenia konferencyjnego.

  1. iPhone: dotknij , aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo opcji , aby rozpocząć spotkanie Webex.

  2. iPad: w prawym górnym rogu okna czatu grupowego dotknij , aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo opcji , aby rozpocząć spotkanie Webex.

Nawiążesz połączenie konferencyjne, a do uczestników czatu zostaną wysłane zaproszenia do połączenia konferencyjnego lub spotkania Cisco Webex.

Podczas czatu grupowego można zainicjować połączenie konferencyjne ze wszystkimi uczestnikami tego czatu.

Zanim rozpoczniesz

Zainstalowany jest klient usługi Cisco Webex w wersji 8.0 lub nowszej, w którym skonfigurowano obsługę połączeń konferencyjnych.

Konto użytkownika ma włączony dostęp do pokoju spotkań CMR.


Jeśli nie włączono dostępu do pokoju spotkań CMR, ale prywatny mostek TelePresence ma skonfigurowaną obsługę połączeń konferencyjnych , możesz nawiązywać połączenia konferencyjne przy użyciu numeru tego mostka.

Przed zainstalowaniem aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android musi być zainstalowana aplikacja klienta Cisco Webex.

1

Na telefonach z systemem Android: dotknij ikony menu rozwijanego w oknie Czat grupowy.

2

Zaproś uczestników do połączenia konferencyjnego.

  1. Na telefonach komórkowych: dotknij przycisku Rozpocznij konferencję, aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo dotknij przycisku Spotkanie teraz, aby rozpocząć spotkanie.

  2. Na tabletach: w prawym górnym rogu okna czatu grupowego dotknij ikony przycisk wyświetlania uczestników konferencji, aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo dotknij ikony , aby rozpocząć spotkanie.

Nawiążesz połączenie konferencyjne, a do uczestników czatu zostaną wysłane zaproszenia do połączenia konferencyjnego.