Při psaní zprávy vyberte , otevřete knihovnu GIPHY (kterou jsme omezili na obrázky s hodnocením G) a zadejte klíčové slovo nebo frázi pro vyhledání GIF. Poté vyberte animovaný GIF, který chcete přidat do zprávy, a odešlete zprávu.


 

Když odešlete GIF, přehraje se automaticky, ale po několika sekundách přestane opakovat. Lidé v prostoru mohou přehrát GIF, pokud chtějí.

GIF můžete kdykoli smazat poté, co ho všichni uvidí, abyste omezili rozptýlení v prostoru.

Při psaní zprávy vyberte , otevřete knihovnu GIPHY (kterou jsme omezili na obrázky s hodnocením G) a zadejte klíčové slovo nebo frázové vyhledávání pro GIF nebo použijte jeden z běžně používaných GIF. Poté klepnutím na animovaný GIF jej přidejte do zprávy a odešlete zprávu.

GIF můžete kdykoli smazat poté, co ho všichni uvidí, abyste omezili rozptýlení v prostoru.

Při psaní zprávy vyberte , otevřete knihovnu GIPHY (kterou jsme omezili na obrázky s hodnocením G) a zadejte klíčové slovo nebo frázi. Poté klikněte na animovaný GIF, přidejte jej do zprávy a odešlete zprávu.

Můžete vyhledat GIF nebo použít jeden z běžně používaných GIF.


 

GIF můžete kdykoli smazat poté, co ho všichni uvidí, abyste omezili rozptýlení v prostoru.