Pokud je pro zařízení povoleno bezdrátové připojení, můžete na dotykovém rozhraní přepínat mezi kabelovým připojením a připojením Wi-Fi. Chcete-li používat Wi-Fi, nejprve odpojte ethernetový kabel.

K Síti Wi-Fi se můžete připojit, pokud vaše síť používá jeden z těchto podporovaných typů ověřování:

  • Otevřeno

  • WPA-PSK (AES)

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA-EAP-PEAP MSCHAPv2

  • WPA-EAP-PEAP GTC

  • WPA-EAP-TLS

  • WPA-EAP-TTLS

  • WPA-EAP-FAST


Správci sítě by si také měli přečíst tento článek , kde najdete osvědčené postupy, které je třeba dodržovat při konfiguraci připojení Wi-Fi.

Bezdrátová síť musí na obrazovce zobrazovat alespoň tři pruhy, aby bylo připojení dostatečně stabilní. Nemůžete se připojit k sítím, které vyžadují přihlášení prostřednictvím vstupní stránky.

Systém si pamatuje pouze jednu síť najednou. Pokud přecházíte mezi různými sítěmi, musíte heslo znovu zadat.

1

Otevřete v zařízení nabídku Nastavení :

  • Desky, Stolní Pro, DX70, DX80, Zařízení řady Místností: klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom klepněte na položku Nastavení .

  • Deska Pro, Stůl Mini: potáhněte prstem z pravé strany obrazovky a potom klepněte na Nastavení zařízení .

2

Přejděte na Síť a služby a klepněte na Síťové připojení .

Na další obrazovce klepněte na Wi-Fi . Pokud je Wi-Fi vypnuté, klepnutím na přepínač ho zapněte.

3

Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť skrytá, klepněte na Připojit se k jiné síti nebo na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu. Poté můžete Wi-Fi nastavit ručně.

4

Podle potřeby zadejte uživatelské jméno a přístupové heslo. Klepněte na Připojit .

5

Až budete hotovi, klepnutím na šipku vlevo se vraťte na obrazovku Nastavení a potom klepněte na tlačítko Zavřít .

Po připojení můžete přistupovat k nastavení Wi-Fi a kdykoli zkontrolovat stav sítě, a to i během hovoru. Přejděte do Nastavení > Připojení k síti > Wi-Fi a klepněte na název připojené sítě. Na další obrazovce klepněte na Pokročilé podrobnosti o Wi-Fi a podívejte se na stav sítě.