1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte Naplánovat schůzku nebo Naplánovat událost.

3

Vedle šablon schůzek nebo šablon událostí vyberte šablonu z rozevíracínabídky.

4

Proveďte všechny změny, které potřebujete v tématu schůzky nebo tématu události, datu a čase , účastnících nebo v částiZobrazit pokročilé možnosti.

5

Chcete-li schůzku zahájit hned, vyberte Začít nebo Naplánujte naplánování schůzky na později.