1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Schemalägg ett möte eller Schemalägg en händelse.

3

Välj en mall i rullgardingsmenynbredvid Mötesmallar eller Händelsemallar.

4

Gör eventuella ändringar i mötesämnet eller händelseämnet , datum och tid, deltagarna eller under Visa avancerade alternativ.

5

Välj Starta för att starta mötet direkt eller Schemalägg för att schemalägga mötet till en senare tid.