Můžete zobrazit a vygenerovat následující sestavy:

  • Souhrnnásestava událostí – Seznam událostí, které jste hostili ze zadaného rozsahu dat. Tento seznam obsahuje téma události, ID události, typ události, název hostitele, e-mail hostitele, počet registrovaných účastníků a účastníků události, počet nepřítomných účastníků, datum a čas události a dobu trvání události.

  • Sestava historieúčastníků – Seznam událostí, ke které se účastník na vašem webu připojil.

  • Historie stahování sestav– Historie stahování sestav generovaných pro vaše události.

1

Přihlaste se k webu Webex, klikněte na své jméno v pravém horním rohu stránky a vyberte Moje sestavy.

2

Vyberte typ sestavy, kterou chcete generovat.

3

Zadejte vyhledávací critera pro sestavu, například datum nebo jméno účastníka.

Pokud generujete historii stahování sestav, sestava se automaticky vygeneruje se seznamem všech sestav událostí a účastníků, které jste dříve vygenerovali.

4

(Nepovinné) Pokud chcete do sestavy přidat další informace, klikněte na + Zobrazit další sloupce a vyberte pole, která chcete do sestavy přidat.

5

Vyberte Exportovat .