Du kan vise og generere følgende rapporter:

  • Sammendragsrapportfor hendelse – En liste over hendelser du har vært vert for fra et angitt datointervall. Denne listen inkluderer hendelsesemne, hendelses-ID, hendelsestype, vertsnavn, verts-e-post, antall registrerte deltakere og deltakere i arrangementet, antall deltakere som ikke er til stede, dato og klokkeslett for arrangementet og arrangementets varighet.

  • Loggrapportfor deltakere – En liste over hendelser en deltaker ble med på området.

  • Rapportnedlastingslogg– En nedlastingslogg for rapporter som genereres for hendelsene dine.

1

Logg på Webex-området, klikk navnet ditt øverst til høyre på siden, og velg Mine rapporter.

2

Velg rapporttypen du vil generere.

3

Angi søkekrøtteren for rapporten, for eksempel dato- eller deltakernavn.

Hvis du genererer en rapportnedlastingslogg, genereres det automatisk en rapport med en liste over alle hendelses- og deltakerrapporter du tidligere har generert.

4

(Valgfritt) Hvis du vil legge til mer informasjon i rapporten, klikker du + Vis flere kolonner og velger feltene du vil legge til i rapporten.

5

Velg Eksporter.