Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete schůzky v osobní místnosti uzamknout a odemknout výběrem tlačítka uzamknout. Když je schůzka uzamčena, můžete do ní pustit další účastníky klepnutím na seznam účastníků a výběrem možnosti Pustit dovnitř na zařízeních Room a  Desk.

1

Když vedete hovor v osobní místnosti, klikněte na Další a vyberte možnost Uzamknout schůzku.


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na Další a potom na možnost Odemknout schůzku.


1

Když vedete hovor v osobní místnosti, klikněte na Další a vyberte možnost Uzamknout schůzku.

2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na Další a potom na možnost Odemknout schůzku.

1

Když vedete hovor v osobní místnosti, klepněte na možnost Uzamknout schůzku.


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na možnost Odemknout schůzku.


1

Když vedete hovor v osobní místnosti, vyberte možnost Uzamknout schůzku.


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Pokud chcete odemknout osobní místnost, vyberte možnost Odemknout schůzku.