Als host of co-host kunt u vergaderingen in persoonlijke ruimten vergrendelen en ontgrendelen door de knop Vergrendelen te selecteren. Wanneer de vergadering is vergrendeld, kunt u andere deelnemers in de vergadering toelaten door op de lijst met deelnemers in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken en de optie Toelaten te selecteren op Room- en Desk-apparaten.

1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, tikt u op Meer en selecteert u Vergadering vergrendelen.


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door op de lijst met deelnemers in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken en de optie Toelaten te selecteren. Tik achtereenvolgens op Meer en Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.


1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, tikt u op Meer en selecteert u Vergadering vergrendelen.

2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. Tik achtereenvolgens op Meer en Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.

1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, tikt u op Vergadering vergrendelen.


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door op de lijst met deelnemers in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken en de optie Toelaten te selecteren. Tik op Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.


1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, selecteert u Vergadering vergrendelen.


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door naar de lijst met deelnemers te gaan in de rechterbovenhoek van het scherm en de optie Toelaten te selecteren. Als u uw persoonlijke ruimte wilt ontgrendelen, kiest u Vergadering ontgrendelen.