Použijte funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe

Informace o nastavení zvuku naleznete v části Vybrat nastavení zvuku pro Webex Meetings a Webex Webinars.

1

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení, klepněte na tlačítko ZtlumitZtlumit nebo ZtlumitZrušit ztlumení.


 

Můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl + M pro Windows nebo Command + Shift + M aby se Mac ztlumil a vypnul.

Pokud chcete mluvit při ztlumení, můžete podržet mezerník, abyste se dočasně vypnuli. Až domluvíte, uvolněte mezerník, abyste se znovu ztlumili. Pokud hostitel neumožní účastníkům, aby se ztlumili, obdržíš upozornění.

Pokud se pokusíš mluvit potichu, objeví se zpráva, která ti dá vědět, že se máš nejprve ztlumit, nebo pozvednout ruku, abys hostiteli dal/a vědět, že chceš být ztlumen/a.


 

Pokud jste nic neřekli déle než 60 sekund a začnete znovu mluvit, na obrazovce se zobrazí zpráva, abyste se ztlumili.

Můžete také stisknout tlačítko *6 na videozařízení a ztlumit nebo zrušit ztlumení.

Upozornění je ztlumené

Pokud používáte počítač pro zvuk, můžete se ztlumit a zrušit ztlumení pomocí ovladačů sluchátek. Váš stav ztlumení se zobrazí na ovládacích prvcích schůzky a na panelu účastníků. Podobně i ztlumení a zrušení ztlumení zvuku z aplikace pro stolní počítače ovlivňuje vaše sluchátka.

Pokud hostitel zabránil účastníkům, aby se odhlásiliSchůzkyneboWebináře, můžeš zrušit ztlumení pouze poté, co ti hostitel pošle žádost. Po obdržení požadavku klikněte na možnost Unmute me (Zrušit ztlumení). Chcete-li mít mikrofon vypnutý, klikněte na tlačítko Zůstat ztlumený.

Ztlumit nebo zrušit ztlumení připojeného zařízení

Když se připojíte ke schůzce pomocí spárovaného zařízení, můžete zařízení ze schůzky ztlumit nebo zrušit ztlumení.

1

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení zařízení, klikněte na položku Ztlumit zařízení nebo Zrušit ztlumení zařízení.

Ztlumit při sdílení

1

Při sdílení můžete mikrofon ztlumit klepnutím na tlačítko Ztlumit mě na ovládacím panelu meetingu nebo webináře v horní části obrazovky.

Ztlumení z panelu nástrojů pro sdílení

Ztlumit ostatní jako hostitele nebo spoluhostitele

Pokud jsi hostitelem schůzky nebo webináře nebo spoluhostitelem, máš možnost pomoci ti s moderováním schůzky nebo webináře. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům, aby se ztlumili, a ztlumit účastníky automaticky, když se připojí. Účastníci webináře jsou vždy ztlumeni a nemohou zrušit ztlumení, pokud k tomu nedostanou svolení. Ztlumení zvuku účastníků je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci nemluví.

1

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení zvuku konkrétních lidí nebo uživatelů video zařízení, přejděte na panel Účastníci, vyhledejte jejich jméno a klikněte na tlačítko ZtlumitZtlumit nebo ZtlumitZrušit ztlumení. Po kliknutí na tlačítko Zrušit ztlumení odešlete požadavek účastníkovi, který jej požádá, aby se ztlumil.

2

Chcete-li ztlumit všechny kromě sebe a přednášejícího najednou, otevřete panel Účastníci a vyberte možnost Ztlumit vše nebo Ztlumit vše.

3

Chcete-li automaticky ztlumit účastníky, když se připojí ke schůzce nebo události, přejděte na panel Účastníci a při vstupu klikněte na tlačítko Ztlumit.

Zabránit účastníkům, aby se odhlásili

Ve výchozím nastavení,Schůzkyúčastníkům je dovoleno svobodně se ztlumit a zrušit ztlumení, když chtějí mluvit. V některých případech, jako jsou velké schůzky, učebny nebo tréninkové prostředí, kde chcete minimalizovat rozptýlení a vybrat, kdo může mluvit, můžete zabránit účastníkům, aby se odmlčeli.

To je užitečné pro zodpovězení otázek od účastníků schůzky. Můžete například požádat účastníky schůzky, aby zvedli ruku, pokud by chtěli promluvit. Informace o zvednutí ruky naleznete v části Zvednutí ruky na Webex meetingech a webinářích.

Setkání s hostiteli a spoluhostiteli mohou dokonce kontrolovat, zda se účastníci mohou odhlásit při individuálním setkání.


 

Hostitelé, spoluhostitelé a přednášející mohou vždy vypnout zvuk.

Pokud hostitel schůzky nebo spoluhostitel není přítomen v relaci útěku, mohou účastníci schůzky ztlumit a zrušit ztlumení.

1

Na panelu účastníků klikněte na možnost Další možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit účastníkům vypnout ztlumení.

Pokud není zaškrtnuto, účastníci se nemohou vypnout, dokud jim to nedovolíte.


 

VWebex Webinars, tato nastavení se vztahují pouze na panelisty, protože účastníci jsou ve výchozím nastavení ztlumeni a musí jim být vždy uděleno oprávnění k vypnutí ztlumení.

Povolit účastníkům, aby se odhlásili z menu

Použít moderovaný režim vypnutí ztlumení

Moderovaný režim Ztlumení je k dispozici proSchůzkyaWebináře.

Moderovaný režim Zrušení ztlumení umožňuje hostitelům a spoluhostitelům zrušit ztlumení přímo účastníkům a videozařízením založeným na protokolu SIP namísto toho, aby vyzývali uživatele k zrušení ztlumení. Například učitel může vypnout ztlumení zvuku studenta, když ho volá. Schůzky a webináře v moderovaném režimu Zrušení ztlumení mají v horní části okna schůzky nebo webináře označení, které informuje každého.

Pokud váš správce povolil režim moderovaného ztlumení, můžete s ním naplánovat schůzky a webináře nebo jej povolit pro schůzky v osobní místnosti.

1

Klikněte na možnost Zrušit ztlumení ikonyZrušit ztlumení zvuku na panelu účastníků vedle názvu účastníka, jehož ztlumení chcete zrušit.