O značkových službách

Samoobslužná značka je volitelná funkce, která vám poskytuje flexibilitu při přizpůsobení webu Webex po jeho zřízení. Chcete-li zvýšit povědomí o své značce, můžete upravit záhlaví a navigační prvky pro svůj web. Značkové záhlaví, které se používá v klasickém zobrazení, je také zobrazeno v moderním zobrazení. Funkce samoobslužného brandingu nezahrnuje branding pro podporu nebo pro zápatí webu.


V rámci brandingu se při sdílení obsahu během schůzek může zobrazit vodoznak Webex. Vodoznak nemůžete aktualizovat tak, aby odpovídal vaší vlastní značce, ale pokud ho chcete odebrat, obraťte se na Správce úspěchu zákazníka.


Pokud má váš web stávající značku společnosti Cisco, zobrazí se při používání samoobslužného nástroje pro branding varovná zpráva. Pokud vyberete Přepsat aktuální branding, stávající značka bude trvale ztracena. Pomocí nástroje nelze znovu vytvořit stávající branding.

Konfigurace záhlaví značky pro váš web

Než začnete

Ujistěte se, že obrázek loga splňuje následující požadavky na velikost a formát.

  • Obrazový soubor pro vaše logo musí být v jednom z následujících formátů: .gif, .jpg nebo .png.

  • Maximální velikost souboru obrázku je 900 pixelů široká, o 42 pixelů vysoká.


    V případě potřeby změňte velikost souboru obrázku loga tak, aby splňoval tento požadavek. Chcete-li zabránit zkreslení obrazu, ujistěte se, že při změně velikosti obrázku zachováte proporce obrazu (šířku a výšku). Další informace naleznete v dokumentaci k softwaru pro úpravy obrázků.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Běžné nastavení webu > brandingu.

2

Na stránce Branding vyberte Záhlaví.

3

Pokud chcete logo změnit, vyberte Nahrát , přejděte na soubor a vyberte jej a vyberte Otevřít.

4

Pokud chcete změnit název, který se zobrazí na kartě prohlížeče, zadejte nový název do pole Název karty prohlížeče.

5

Chcete-li zadat odkaz na obrázek loga, zadejte adresu URL do pole Adresa URL odkazu na logo.

Když uživatelé kliknou na obrázek loga, jejich prohlížeče otevřou tuto stránku.

6

(Volitelné) Prohlédněte si náhled změn.

Oddíl náhledu se zobrazí na stejné stránce a před tlačítky zrušíte změny nebo uložíte .

7

Klepněte na příkaz Uložit.

Konfigurace navigace na kartě Branding na vašem webu

Pro navigační karty můžete přizpůsobit barvy ohraničení, pozadí a textu. Můžete zvolit různé barvy pozadí a textu pro to, kdy je karta vybraná nebo nevybraná, a pro to, kdy se ukazatel myši najede myší myší myší na kartu.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Běžné nastavení webu > brandingu.

2

Na stránce Branding vyberte Možnost Navigace na tabulátoru.

3

Vyberte jedno z následujících polí a otevřete ovládací prvek, pomocí kterého můžete vybrat novou barvu. Pokud znáte kód pro barvu, kterou chcete použít, můžete jej zadat.

Pole Popis
Vybraná karta

Barva karty, když je vybrána.

Nevybraná karta

Barva karty, pokud není vybraná.

Karta přecházení myší

Barva karty, když na ni najede ukazatel myši.

Okraj karty

Barva ohraničení karty.

Vybraný text karty

Barva textu karty při výběru karty.

Text nevybrané karty

Barva textu karty, pokud není karta vybraná.

Text karty přecházení myší

Barva textu karty, když se ukazatel myši najede myší na kartu.

Odkaz Přihlásit se/odhlásit

Barva textu pro odkazy Přihlásit se a Odhlásit se.

4

Opakujte krok 3 pro každou barvu karty, kterou chcete změnit.

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Konfigurace brandingu pro levou navigaci na vašem webu

Pozadí a barvy textu můžete přizpůsobit prvnímu a druhému podlažím levých navigačních odkazů. Můžete zvolit různé barvy pozadí a textu, když se ukazatel myši najede myší na odkaz.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Běžné nastavení webu > brandingu.

2

Na stránce Branding vyberte Levá navigace.

3

Vyberte jedno z následujících polí a otevřete ovládací prvek, pomocí kterého můžete vybrat novou barvu. Pokud znáte kód pro barvu, kterou chcete použít, můžete jej zadat.

Pole Popis
Pozadí

Barva pozadí pro odkazy.

Text

Barva textu pro odkazy.

Pozadí přecházení myší

Barva pozadí odkazu, když se ukazatel myši najede myší na odkaz.

Text přecházení myší

Barva textu odkazu, když se ukazatel myši najede myší na odkaz.

4

Opakujte krok 3 pro každou barvu odkazu první úrovně a druhé úrovně, kterou chcete změnit.

5

Klepněte na příkaz Uložit.