1

Chcete-li otevřít panel Q&A, klikněte na Volby panelu (Windows) nebo Další volby (Mac) a vyberte Q&A

2

Na Macu je Q&A ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ve Windows není zapnutá funkce Q&A, hostitelé a spoluhostitelé ji můžou zapnout:

 • Přejděte na Možnosti > schůzek > Obecné a zaškrtněte políčko Otázky a odpovědi.

 • Ve Windows pro webináře přejděte na Zobrazit řádek nabídek > Možnosti > webináře > Obecnéa zaškrtněte políčko Otázky a odpovědi.

Jako hostitel, spoluhostitel nebo moderátor můžeš odpovídat na otázky účastníků.

1

Vyberte otázku.

2

Zadejte odpověď do pole se zprávou.


 

Odpovědi mají limit 512 znaků.

3

Odpovězte veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.


 

Otázky, na které odpovíte ústně, můžete sledovat kliknutím pravým tlačítkem myši na otázku a jejím označením jako Zodpovězeno ústně.

Jako účastník schůzky nebo webináře můžete pokládat otázky hostitelům, spoluhostitelům a prezentujícím.

1

Otevřete panel Q&A.

2

Z rozbalovací nabídky vyberte osobu, které se chcete zeptat.

3

Zadejte svůj dotaz do pole se zprávou.


 

Otázky mají limit 512 znaků.

4

Zeptejte se veřejně kliknutím na Odeslatnebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.

Jako hostitel, spoluhostitel nebo prezentující můžete moderovat otázky tak, že je přiřadíte, upřednostníte, odložíte nebo zrušíte.

1

Klikněte pravým tlačítkem na otázku, kterou chcete moderovat.

2

Vyberte akci:

 • Chcete-li otázku upřednostnit, najeďte myší na Prioritua vyberte úroveň Vysoká, Střednínebo Nízká priorita. Kliknutím na tlačítko Vymazat můžete kdykoli zrušit úroveň priority.

 • Pokud chcete otázku přiřadit, najeďte myší na Přiřadit a zvolte jméno prezentujícího, hostitele nebo spoluhostitele, na kterého chcete na otázku odpovědět.

 • Chcete-li otázku odložit, klikněte na Tlačítko odložita potom kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete účastníkům standardní odpověď nebo vlastní odpověď a dejte mu vědět, že jeho otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě, aby mohla být zodpovězena později.

 • Chcete-li otázku zavřít, klikněte na Zavříta potom kliknutím na Odeslat odešlete účastníkovi standardní odpověď nebo vlastní odpověď a dejte mu vědět, že požadované informace nemůže poskytnout žádný z hostitelů nebo spoluhostitelů.

1

Chcete-li uložit obsah Q&A, přejděte na Soubor > Uložit nebo Uložit jako > otázky a odpovědi.

2

Pojmenujte soubor a vyberte formát souboru (.txt nebo .csv) a umístění, kam chcete otázky a odpovědi uložit.

Pokud byl webinář zaznamenán, hostitel si může stáhnout zprávu o aktivitě webináře pro otázky a odpovědi, chat a hlasování, jakmile je nahrávání dokončeno.

1

Přihlaste se k webu Webex a klikněte na Kalendář > dokončen.

2

Vyberte svůj webinář.

3

Klikněte na Aktivita.

4

Vyberte požadovaný přehled (Otázky a odpovědi, Chat, Hlasovánínebo Poznámky)a klikněte na Stáhnout přehled.

Otevřít panel Q&A

 1. Chcete-li otevřít panel Q&A, klepněte na Další možnosti .

 2. Klepněte na Otázky a odpovědi.

Ptát

Jako účastník schůzky můžete pokládat otázky hostitelům, spoluhostitelům a prezentujícím.

 1. Otevřete panel Q&A.

 2. Z rozbalovací nabídky vyberte, koho chcete požádat.

 3. Zadejte svůj dotaz do pole se zprávou.


  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Zeptejte se veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Zadejte odpověď do pole se zprávou.


  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpovězte veřejně klepnutím na Odeslat nebo soukromě klepnutím na Odeslat soukromě.

Sledujte své otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi jsou automaticky seřazeny do dvou karet: Všechny otázky a odpovědi a moje otázky a odpovědi. Přepínejte mezi těmito dvěma kartami, abyste drželi krok se všemi otázkami a odpověďmi, nebo selektivně zkontrolujte stav svých vlastních otázek a odpovědí.

Otevřít panel Q&A

 1. Chcete-li otevřít panel Q&A, klepněte na tlačítko Další v ovládacích prvcích panelu .

 2. Vyberte Q&A.

Ptát

Jako účastník schůzky nebo webináře můžete pokládat otázky hostitelům, spoluhostitelům a prezentujícím.

 1. Otevřete panel Q&A.

 2. Z rozbalovací nabídky vyberte, koho chcete požádat.

 3. Zadejte svůj dotaz do pole se zprávou.


  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Zeptejte se veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.

Sledujte své otázky a odpovědi

Pro účastníky jsou otázky a odpovědi automaticky seřazeny do dvou karet: Všechny otázky a odpovědi a moje otázky a odpovědi. Přepínejte mezi těmito dvěma kartami, abyste drželi krok se všemi otázkami a odpověďmi, nebo selektivně zkontrolujte stav svých vlastních otázek a odpovědí.

Jako hostitel schůzek, spoluhostitel nebo panelista webináře můžete filtrovat podle všech, zodpovězených, nezodpovězených otázek. Můžete také filtrovat podle Mých otázek a odpovědí, což vám umožní zobrazit pouze otázky, na které jste odpověděli nebo které vám byly přiřazeny, nebo Priorita, což zobrazuje vaše prioritní otázky.

 • Všichni
 • Odpovězeno
 • Nezodpovězený
 • Mé otázky a odpovědi
 • Priority

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Zadejte odpověď do pole se zprávou.


  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpovězte veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.


Otázky, na které odpovíte ústně, můžete sledovat kliknutím pravým tlačítkem myši na otázku a jejím označením jako Zodpovězeno ústně.

Moderování otázek

Jako hostitel, spoluhostitel nebo moderátor můžete moderovat otázky tím, že je přiřadíte, odložíte nebo zrušíte.

 1. Chcete-li otázku moderovat, klikněte na ni pravým tlačítkem.

 2. Vyberte si z následujících akcí:

  • Chcete-li otázku nastavit jako prioritu, najeďte myší na Prioritua vyberte úroveň Vysoká, Střednínebo Nízká priorita. Úroveň priority můžete kdykoli vymazat.

  • Pokud chcete otázku přiřadit, najeďte myší na Přiřadit a zvolte jméno prezentujícího, hostitele nebo spoluhostitele, na kterého chcete na otázku odpovědět.

  • Chcete-li otázku odložit, klikněte na tlačítko Odložit a odeslat standardní odpověď nebo vlastní odpověď, která účastníkovi schůzky oznámí, že jeho otázka byla zrušena, ale zůstane ve frontě, aby mohla být zodpovězena později.

  • Chcete-li otázku zavřít, klikněte na tlačítko Zavřít a odeslat standardní odpověď nebo napište vlastní odpověď, abyste účastníkovi schůzky oznámili, že požadované informace nemůže poskytnout žádný z hostitelů nebo spoluhostitelů.