1

Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du Panelalternativer (Windows) eller Flere alternativer (Mac) og velger Spørsmål og svar

2

På Mac er Spørsmål og svar aktivert som standard. Hvis Spørsmål og svar ikke er aktivert i Windows, kan verter og medverter slå det på:

 • Gå til Alternativer for møte >> Generelt, og merk av for Spørsmål og svar .

 • I Windows for webinarer går du til Vis menylinje > Webinar > Alternativer > Generelt og merker av for Spørsmål og svar .

Som vert, medvert eller presentatør kan du svare på deltakernes spørsmål.

1

Velg et spørsmål.

2

Skriv inn svaret i meldingsboksen.


 

Svar har en grense på 512 tegn.

3

Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


 

Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Som møte- eller webinardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

1

Åpne Spørsmål og svar-panelet.

2

Velg personen du vil spørre om, fra rullegardinmenyen.

3

Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


 

Spørsmål har en grense på 512 tegn.

4

Still spørsmålet offentlig ved å klikke Sendeller privat ved å klikke Send privat.

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, prioritere, utsette eller avvise dem.

1

Høyreklikk spørsmålet du vil moderere.

2

Velg en handling:

 • Hvis du vil prioritere spørsmålet, holder du pekeren over Prioriter og velger høyt , middelseller lavt prioritetsnivå. Klikk Fjern for å fjerne prioritetsnivået når som helst.

 • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil svare på spørsmålet.

 • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du Utsett, og deretter klikker du Send for å sende standardsvaret eller et egendefinert svar til deltakeren, slik at de vet at spørsmålet er utsatt, men at de blir værende i køen for å bli besvart senere.

 • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du Lukk, og deretter klikker du Send for å sende standardsvaret eller et egendefinert svar til deltakeren, slik at de får vite at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.

1

Hvis du vil lagre Spørsmål og svar-innholdet, går du til Fil > Lagre eller Lagre som > Spørsmål og svar.

2

Gi filen et navn, velg deretter filformatet (.txt eller .csv) og plasseringen der du vil lagre spørsmålene og svarene.

Hvis webinaretble spilt inn, kan verten laste ned aktivitetsrapporten i webinaret for spørsmål og svar, chat og avstemning når innspillingen er fullført.

1

Logg på Webex-området , og klikk Kalender > fullført.

2

Velg webinaretditt .

3

Klikk på Aktivitet.

4

Velg rapporten du vil bruke (Spørsmål og svar, Teksttelefon, Avspørringeller Notater), og klikk deretter Last ned rapport.

Åpne Spørsmål og svar-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, trykker du på Flere alternativer .

 2. Trykk på Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre om, fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar offentlig ved å trykke på Send, eller svar privat ved å trykke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Åpne Spørsmål og svar-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Mer i panelkontrollene .

 2. Velg Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møte- eller webinardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre om, fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

For deltakere sorteres spørsmål og svar automatisk i to kategorier: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Som møtevert, medvert eller webinarpanelist kan du filtrere etter alle, besvarte, ubesvarte spørsmål. Du kan også filtrere etter Spørsmål og svar, som gir deg tillatelse til å se bare spørsmål du har svart på, eller som er tilordnet til deg eller prioritert, som viser de prioriterte spørsmålene dine.

 • Alle
 • Svarte
 • Ubesvarte
 • Mine spørsmål og svar
 • Prioritert

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Moderere spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, utsette eller avvise dem.

 1. Hvis du vil moderere et spørsmål, høyreklikker du på det.

 2. Velg mellom følgende handlinger:

  • Hvis du vil prioritere spørsmålet, holder du pekeren over Prioriter og velger Høyt, Middels eller Lavt prioritetsnivå. Du kan fjerne prioritetsnivået når som helst.

  • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil at skal svare på spørsmålet.

  • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du på Utsett og Send standardsvaret eller et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at spørsmålet er utsatt, men at det blir værende i køen for å bli besvart senere.

  • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du på Avvis og Send standardsvaret eller skriver et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.