Pokud nepotřebujete všechna výchozí tlačítka, můžete je odstranit pomocí sady konfigurací. Vlastní ovládací panely v místnosti lze stále zobrazit. Odstranění výchozích tlačítek a přidání vlastních tlačítek umožňuje plně přizpůsobit uživatelské rozhraní.

Pokud například nikdo nebude z tohoto zařízení sdílet obsah nebo volat, můžete tlačítka Volat a Sdílet odebrat. Místo toho přidejte vlastní tlačítka (ovládací prvky v místnosti) pro úlohy, které budete provádět.

Konfigurace

Následující konfigurace slouží k odstranění výchozích tlačítek z uživatelského rozhraní. Konfigurace jsou dostupné jak ve webovém rozhraní zařízení, tak v rozhraní API. Další informace o přístupu k webovému rozhraní a používání rozhraní API naleznete v článku Rozšířená nastavení. Webové rozhraní se také označuje jako rozšířená nastavení zařízení.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Volat > Zahájit (xConfiguration UserInterface Features Call Start): Odstraňuje výchozí tlačítko Volat (včetně adresáře, oblíbených položek a historie hovorů). Odstraní také tlačítko Přidat účastníka během hovoru.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Volat > Ukončit (xConfiguration UserInterface Features Call End): Odstraňuje tlačítko Ukončit hovor.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Volat > Ovládání během hovoru (xConfiguration UserInterface Features Call MidCallControls): Odstraňuje tlačítka Podržet, PokračovatPřepojit během hovoru.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Volat > Ztlumení videa (xConfiguration UserInterface Features Call VideoMute): Odstraňuje tlačítko Zap/vyp video.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Hovor > Připojit se ke službě Webex (xConfiguration UserInterface Features Call JoinWebex): Odstraňuje tlačítko Připojit se ke službě Webex.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Sdílet > Zahájit (xConfiguration UserInterface Features Share Start) – Odstraňuje výchozí uživatelské rozhraní pro sdílení a náhled obsahu v hovoru i mimo něj.

  • Uživatelské rozhraní > Funkce > Skrýt vše (xConfiguration UserInterface Features HideAll): Odstraňuje všechna výchozí tlačítka. Ovládací panely v místnosti nejsou odstraněny.

Konfigurace odstraňují pouze tlačítka, nikoli funkce jako takové. Obsah můžete sdílet pomocí aplikace Cisco Webex Teams, i když jste z uživatelského rozhraní odstranili tlačítko Sdílet.

Další informace

Další podrobnosti o odstranění tlačítek a přizpůsobení uživatelského rozhraní najdete v Příručce přizpůsobením. Vyberte nejnovější verzi.