Jeśli nie potrzebujesz wszystkich domyślnych przycisków, istnieje zestaw konfiguracji, których możesz użyć, aby je usunąć. Niestandardowe panele sterowania w pomieszczeniu mogą być nadal eksponowane. Usunięcie domyślnych przycisków, przy jednoczesnym dodaniu przycisków własnych, umożliwia pełną personalizację interfejsu użytkownika.

Na przykład można usunąć przyciski Zadzwoń i Udostępnij, jeśli nikt nie będzie udostępniał treści ani dzwonił z tego urządzenia. Zamiast tego można dodać niestandardowe przyciski (In-Room Controls) dla zadań, które mają być wykonywane.

Konfiguracje

Użyj poniższych konfiguracji, aby usunąć domyślne przyciski z interfejsu użytkownika. Konfiguracje te dostępne są zarówno z poziomu interfejsu webowego urządzenia, jak i w API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do interfejsu WWW i korzystać z interfejsu API. Interfejs sieciowy jest również określany jako Ustawienia zaawansowane urządzenia.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > Start (xConfiguration UserInterface Features Call Start): Usuwa domyślny przycisk Połącz (wraz z listą kontaktów, ulubionych i ostatnich połączeń). Usuwa również przycisk Dodaj uczestnika w trakcie połączenia.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > Koniec (xConfiguration Features Call End): Usuwa domyślny przycisk Zakończ połączenie.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > MidCallControls (xConfiguration UserInterface Features Call MidCallControls): Usuwa domyślny przycisk Wstrzymaj, Wznów oraz Transfer.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > VideoMute (xConfiguration UserInterface Features Call VideoMute): Usuwa domyślny przycisk Włącz lun wyłącz wideo.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > JoinWebex (xConfiguration UserInterface Features Call JoinWebex): Usuwa domyślny przycisk Dołącz do Webex.

  • UserInterface > Funkcje > Połączenie > JoinWebex (xConfiguration UserInterface Features Share Start): Usuwa domyślny interfejs użytkownika służący do udostępniania i podglądu treści, zarówno podczas połączenia, jak i poza nim.

  • UserInterface > Features > HideAll ( xConfiguration UserInterface Features HideAll ): usuwa wszystkie przyciski domyślne. Panele sterowania w pomieszczeniu nie są usuwane.

Konfiguracje usuwają tylko przyciski, a nie funkcjonalność jako taką. Zawartość można nadal udostępniać za pomocą aplikacji Cisco Webex Teams, nawet po usunięciu przycisku Udostępnij z interfejsu użytkownika.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat usuwania przycisków i dostosowywania interfejsu użytkownika można znaleźć w podręczniku dostosowywania. Wybierz najnowszą wersję.