Ztlumte se

Po připojení zvuku zařízení ke schůzce klepněte na Ztlumit, abyste se ztlumili. Klepnutím na Zrušit ztlumení ztlumení zrušíte.

I když jste ztlumeni, zůstane na obrazovce ikona Zrušit ztlumení, která vás informuje, že vás nikdo na schůzce neslyší. Tato ikona se zobrazí, i když ovládací prvky schůzky ne. Pokud se pokusíte mluvit při ztlumení, zobrazí se zpráva, která vám připomene, abyste nejprve zrušili ztlumení sebe sama.

Ztlumení šumu na pozadí

Ztlumení ostatních účastníků

Pokud jste hostitelem nebo spolupořadatelem schůzky, máte možnosti, které vám pomůžou schůzku moderovat. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům v tom, aby se ztlumili, a ztlumit účastníky automaticky, když se připojí. Ztlumení účastníků je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci mluví mimo pořadí.

1

Pokud chcete ztlumit konkrétního účastníka, klepněte na Účastnícia potom klepněte na Ztlumit vedle jména osoby, kterou chcete ztlumit. Klepněte na Zrušit ztlumení, když chcete někoho zrušit. Klepnutím na Možnost zrušení ztlumení odešlete účastníkovi žádost, která ho požádá, aby zrušil ztlumení.

2

Chcete-li ztlumit všechny účastníky, klepněte na Účastníci > ovládací prvek Ztlumení > Ztlumit vše.

3

Až budete dotázáni, zda chcete účastníkům povolit zrušení ztlumení, klepněte na Povolit a ztlumit vše nebo Nepovolit a ztlumit vše.

4

Chcete-li zrušit ztlumení všech účastníků, klepněte na Účastníci > Ovládací prvek Ztlumení > Zrušit ztlumení všech.

Klepnutím na Možnost zrušit ztlumení všech odešlete účastníkům zprávy, které jim oznámí, že se mohou ztlumit.

Režim moderovaného zrušení ztlumení

Moderovaný režim Zrušení ztlumení umožňuje hostitelům a spoluhostitelům zrušit ztlumení účastníků přímo namísto výzvy uživatelům, aby se ztlumili. Učitel může například zrušit ztlumení studenta, když ho zavolá. Schůzky v režimu Moderované zrušení ztlumení mají v horní části okna schůzky indikaci, aby o tom všichni věděli.

Pokud správce povolil režim Moderované zrušení ztlumení, můžete s ním naplánovat schůzky nebo ho povolit pro schůzky v osobnímístnosti.

Ztlumte se

Po připojení zvuku zařízení ke schůzce klepněte na Ztlumit, abyste se ztlumili. Klepnutím na Zrušit ztlumení ztlumení zrušíte.

I když jste ztlumeni, zůstane na obrazovce ikona Zrušit ztlumení, která vás informuje, že vás nikdo na schůzce neslyší. Tato ikona se zobrazí, i když ovládací prvky schůzky ne. Pokud se pokusíte mluvit při ztlumení, zobrazí se zpráva, která vám připomene, abyste nejprve zrušili ztlumení sebe sama.


 

Pokud pro zvuk používáte internet a máte zapnutá oznámení pro Schůzky, můžete se ztlumit nebo zrušit ztlumení na zamykací obrazovce zařízení.

Ztlumení šumu na pozadí

Ztlumení ostatních účastníků

Pokud jste hostitelem nebo spolupořadatelem schůzky, máte možnosti, které vám pomůžou schůzku moderovat. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům v tom, aby se ztlumili, a ztlumit účastníky automaticky, když se připojí. Ztlumení účastníků je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci mluví mimo pořadí.

1

Pokud chcete ztlumit konkrétního účastníka, klepněte na Účastnícia potom klepněte na Ztlumit vedle jména osoby, kterou chcete ztlumit. Klepněte na Zrušit ztlumení, když chcete někoho zrušit. Klepnutím na Možnost zrušení ztlumení odešlete účastníkovi žádost, která ho požádá, aby zrušil ztlumení.

2

Chcete-li ztlumit všechny účastníky, klepněte na Účastníci > ovládací prvek Ztlumení > Ztlumit vše.

3

Až budete dotázáni, zda chcete účastníkům povolit zrušení ztlumení, klepněte na Povolit a ztlumit vše nebo Nepovolit a ztlumit vše.

4

Chcete-li zrušit ztlumení všech účastníků, klepněte na Účastníci > Ovládací prvek Ztlumení > Zrušit ztlumení všech.

Klepnutím na Možnost zrušit ztlumení všech odešlete účastníkům zprávy, které jim oznámí, že se mohou ztlumit.

Režim moderovaného zrušení ztlumení

Moderovaný režim Zrušení ztlumení umožňuje hostitelům a spoluhostitelům zrušit ztlumení účastníků přímo namísto výzvy uživatelům, aby se ztlumili. Učitel může například zrušit ztlumení studenta, když ho zavolá. Schůzky v režimu Moderované zrušení ztlumení mají v horní části okna schůzky indikaci, aby o tom všichni věděli.

Pokud správce povolil režim Moderované zrušení ztlumení, můžete s ním naplánovat schůzky nebo ho povolit pro schůzky v osobnímístnosti.