Wycisz siebie

Wycisz siebie

Po podłączeniu dźwięku urządzenia do spotkania dotknij opcji Wyciszaby wyciszyć siebie. Dotknij opcji Wyłącz wyciszenieaby wyłączyć wyciszenie siebie.

Gdy jesteś wyciszony, a Wyłącz wyciszenie ikona pozostaje na ekranie, informując, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona jest wyświetlana nawet wtedy, gdy elementy sterujące spotkania nie. Jeśli spróbujesz mówić po wyciszeniu, zostanie wyświetlony komunikat przypominający o konieczności wyłączenia wyciszenia.

Wyciszanie szumu tła

Wyciszanie szumu tła

Jeśli dołączyłeś do spotkania przy użyciu Internetu do obsługi dźwięku, aplikacja Meetings może wykrywać i usuwać hałas tła. Usunięcie szumów w tle pomaga ograniczyć rozpraszanie uwagi i zapobiega zakłóceniom, a jednocześnie pozwala na wyraźne słyszenie głosu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie szumów w tle podczas spotkania lub wydarzenia Webex.

Wycisz innych uczestników

Wycisz innych uczestników

Jeśli jesteś prowadzącym lub współprowadzącym spotkanie, masz opcje ułatwiające moderowanie spotkania. Możesz wyciszyć pojedyncze osoby lub wszystkich naraz, uniemożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia siebie i automatycznie wyciszyć uczestników po dołączeniu. Wyciszanie uczestników jest przydatne, gdy słychać hałas w tle lub gdy uczestnicy mówią poza kolejnością.

1

Aby wyciszyć określonego uczestnika, dotknij uczestnikówa następnie dotknij opcji Wyciszobok nazwiska osoby, którą chcesz wyciszyć. Dotknij opcji Wyłącz wyciszeniegdy chcesz wyłączyć wyciszenie kogoś. Dotykanie Wyłącz wyciszenie wysyła do uczestnika prośbę o wyłączenie wyciszenia.

2

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, dotknij uczestników > Sterowanie wyciszeniem > Wyciszanie wszystkich.

3

Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić uczestnikom na wyłączenie wyciszenia, dotknij opcji Zezwól i wycisz wszystko lub Nie zezwalaj i wycisz wszystko .

4

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Sterowanie wyciszeniem > Wyłącz wyciszenie wszystkich .

Dotykanie Wyłącz wyciszenie wszystkich wysyła wiadomości do uczestników, informując ich, że mogą wyłączyć wyciszenie.

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia umożliwia prowadzącym i współprowadzącym wyłączanie wyciszenia uczestników bezpośrednio zamiast zachęcania użytkowników do wyłączania wyciszenia. Na przykład nauczyciel może wyłączyć wyciszenie ucznia, gdy ten do niego dzwoni. Spotkania w moderowanym trybie wyłączania wyciszenia mają wskazanie w górnej części okna spotkania, aby poinformować wszystkich.

Jeśli administrator włączył moderowany tryb wyłączania wyciszenia, możesz zaplanować spotkania z nim lub włączyć je w przypadku spotkań w pokoju osobistym.

Wycisz siebie

Wycisz siebie

Po podłączeniu dźwięku urządzenia do spotkania dotknij opcji Wyciszaby wyciszyć siebie. Dotknij opcji Wyłącz wyciszenieaby wyłączyć wyciszenie siebie.

Gdy jesteś wyciszony, a Wyłącz wyciszenie ikona pozostaje na ekranie, informując, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona jest wyświetlana nawet wtedy, gdy elementy sterujące spotkania nie. Jeśli spróbujesz mówić po wyciszeniu, zostanie wyświetlony komunikat przypominający o konieczności wyłączenia wyciszenia.


 

Jeśli korzystasz z Internetu do obsługi dźwięku i masz włączone powiadomienia dotyczące spotkań, możesz wyciszyć lub anulować wyciszenie na ekranie blokady urządzenia.

Wyciszanie szumu tła

Wyciszanie szumu tła

Jeśli dołączyłeś do spotkania za pomocą Internetu w celu uzyskania dźwięku, aplikacja Webex Meetings może wykrywać i usuwać hałas tła. Usunięcie szumów w tle pomaga ograniczyć rozpraszanie uwagi i zapobiega zakłóceniom, a jednocześnie pozwala na wyraźne słyszenie głosu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie szumów w tle podczas spotkania lub wydarzenia Webex.

Wycisz innych uczestników

Wycisz innych uczestników

Jeśli jesteś prowadzącym lub współprowadzącym spotkanie, masz opcje ułatwiające moderowanie spotkania. Możesz wyciszyć pojedyncze osoby lub wszystkich naraz, uniemożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia siebie i automatycznie wyciszyć uczestników po dołączeniu. Wyciszanie uczestników jest przydatne, gdy słychać hałas w tle lub gdy uczestnicy mówią poza kolejnością.

1

Aby wyciszyć określonego uczestnika, dotknij uczestnikówa następnie dotknij opcji Wyciszobok nazwiska osoby, którą chcesz wyciszyć. Dotknij opcji Wyłącz wyciszeniegdy chcesz wyłączyć wyciszenie kogoś. Dotykanie Wyłącz wyciszenie wysyła do uczestnika prośbę o wyłączenie wyciszenia.

2

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, dotknij uczestników > Sterowanie wyciszeniem > Wyciszanie wszystkich.

3

Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić uczestnikom na wyłączenie wyciszenia, dotknij opcji Zezwól i wycisz wszystko lub Nie zezwalaj i wycisz wszystko .

4

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Sterowanie wyciszeniem > Wyłącz wyciszenie wszystkich .

Dotykanie Wyłącz wyciszenie wszystkich wysyła wiadomości do uczestników, informując ich, że mogą wyłączyć wyciszenie.

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia

Moderowany tryb wyłączania wyciszenia umożliwia prowadzącym i współprowadzącym wyłączanie wyciszenia uczestników bezpośrednio zamiast zachęcania użytkowników do wyłączania wyciszenia. Na przykład nauczyciel może wyłączyć wyciszenie ucznia, gdy ten do niego dzwoni. Spotkania w moderowanym trybie wyłączania wyciszenia mają wskazanie w górnej części okna spotkania, aby poinformować wszystkich.

Jeśli administrator włączył moderowany tryb wyłączania wyciszenia, możesz zaplanować spotkania z nim lub włączyć je w przypadku spotkań w pokoju osobistym.