1

Pokud je vaše zařízení nové nebo bylo resetováno:

  • Pokojové nebo stolní zařízení: V Průvodci prvním nastavením zvolte službu volání Cisco Webex. Na registrační obrazovce vyberte Možnosti proxy.

  • Prkno: Přímo vyberte možnosti proxy na registrační obrazovce.

Pokud je vaše zařízení již aktivováno:

  • Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a potom klepněte na Nastavení. Přejděte na Síť a službu a klepněte na Připojení k síti. Na další obrazovce přejděte na Upřesnit nastavení sítě a klepněte na Nastavení proxyserveru .

Případně, pokud je vaše zařízení aktuálně aktivováno a připojeno k síti Wi-Fi, můžete získat přístup k nastavení proxy klepnutím na Wi-Fi v horní části obrazovky síťového připojení a klepnutím na ikonu ozubeného kola vedle vybrané sítě.

2

Z možností proxy zvolte Ruční. Zadejte IP adresu hostitele proxy serveru/FQDN a číslo portu proxy.

3

Pokud chcete použít ověřování algoritmem Digest:

  1. Přepnout proxy server vyžaduje zapnuté ověřování.

  2. Zadejte uživatelské jméno apřístupové heslo.

4

Po dokončení klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu obrazovky.