1

Ako je uređaj nov ili je vraćen na početnu vrednost:

  • Uređaj za sobu ili radni sto: Odaberite uslugu poziva Cisco Webex u čarobnjaku za instalaciju prvog puta. Na ekranu za registraciju izaberite opcije proxyservera .

  • Tablu: Direktno izaberite opcije proxy servera na ekranu za registraciju.

Ako je uređaj već aktiviran:

  • Dodirnite ime uređaja na početnom ekranu, a zatim dodirnite Postavke. Pomerite se do mreže i usluge i dodirnite Mrežnu vezu. Na sledećem ekranu pomerite se do naprednih mrežnih postavki i dodirnite postavke proxy servera.

Druga mogućnost je da, ako je uređaj trenutno aktiviran i povezan sa Wi-Fi mrežom pristupite postavkama proxy servera tako što ćete dodirnuti Wi-Fi na vrhu ekrana mrežne veze, a zatim dodirnuti ikonu zupčanika pored izabrane mreže.

2

Odaberite ručno iz opcija proxy servera. Unesite IP adresu proxy domaćina/FQDN i broj proxy porta.

3

Ako želite da koristite digest potvrdu identiteta:

  1. Preklopnik proxy servera zahteva potvrdu identiteta.

  2. Unesite korisničko ime i frazu za prolaz.

4

Kada završite, tapnite na potvrdni znak u gornjem desnom delu ekrana.