Lidé s hostitelskými účty webexových schůzek mohou aplikaci používat k zahájení, naplánování a připojení ke schůzkám osobní místnosti Webex od společnosti Zendesk. Jejich účty Webex musí být také povoleny pro používání osobních místností. Další informace naleznete v tématu Cisco Webex Meetings for Zendesk.

Před použitím této integrace musí správce společnosti Zendesk nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings v Zendesku a zadat web Webex pro vaši organizaci. Pokud jste správce a chcete vyzkoušet cisco webex meetings pro Zendesk, stáhněte si je z tržiště Zendesk Marketplace.

V následující infografice se dozvíte, jak můžete zlepšit prostředí společnosti Zendesk se schůzkami cisco webex. Stáhněte si nejnovější verzi obrázku níže nebo se podívejte na verzi PDF.

Zjistěte, jak mohou schůzky cisco webexu zlepšit pracovní postup společnosti Zendesk