Hostitel schůzky může video zastavit, pokud jste museli odstoupit nebo pokud je na pozadí něco rušivá.

Video je ve výchozím nastavení zapnuté, když se připojíte ke schůzce nebo hovoru, takže se zobrazí šedá ikona .

Pokud chcete video vypnout, klikněte na . Když ikona zčervená, můžete video vypnout .


Webex podporuje různé možnosti volání a videa v závislosti na nastavení účtu.

Než se připojíte ke schůzce nebo hovoru, můžete se připojit bez videa, klikněte na a zvolte Žádné video. Pokud se rozhodnete připojit k videu, zobrazí se modrá ikona, která označuje, že je video zahráné.

Pokud chcete video vypnout, klikněte na . Když ikona zešedne, můžete video vypnout .

Pokud chcete, můžete video vypnout před provedením nebo zodpovězením hovoru nebo připojením ke schůzce. Další podrobnosti najdete v tématu Připojení ke schůzce nebo Hovor pouze se zvukem na Cisco Webex.