Gospodarz spotkania może zatrzymać twój film, jeśli trzeba było odejść lub jeśli w twoim tle jest coś rozpraszającego.

Film jest domyślnie włączony, gdy dołączasz do spotkania lub połączenia, więc zobaczysz szarą ikonę .

Aby wyłączyć film, kliknij przycisk . Możesz stwierdzić, że film jest wyłączony, gdy ikona zmieni kolor na czerwony .


Webex obsługuje różne opcje połączeń i wideo , w zależności od konfiguracji konta.

Przed dołączeniem do spotkania lub połączenia można dołączyć bez wideo, kliknij i wybierz pozycję Brak wideo . Jeśli zdecydujesz się dołączyć do filmu, zobaczysz niebieską ikonę wskazującą, że film jest włączony.

Aby wyłączyć film, kliknij przycisk . Możesz stwierdzić, że film jest wyłączony, gdy ikona zmieni kolor na szary .

Jeśli wolisz, możesz wyłączyć film przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia lub dołączeniem do spotkania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie do spotkania lub rozmowa z dźwiękiem tylko w witrynie Cisco Webex.