Náhlavní soupravu Bluetooth můžete připojit k Board Pro 55, Board Pro 75, Desk, Desk Mini, Desk Pro, DX70, DX80, Room Bar a Room Bar Pro. Se zařízením můžete spárovat více náhlavních souprav, ale současně lze používat pouze jednu. Dosah připojení je až 10 m. Pokud se přesunete mimo rozsah hovoru, zvuk se přepne do reproduktorů zařízení.

Většina náhlavních souprav má zabudované ovládání hlasitosti. Při hovoru je hlasitost náhlavní soupravy a zařízení synchronizována. Mimo hovor fungují tlačítka hlasitosti na náhlavní soupravě a zařízení nezávisle.

Z náhlavní soupravy Bluetooth můžete provádět následující činnosti:

 • Přijímat příchozí hovory

 • Odmítat příchozí hovor.

 • Zavěšovat hovorů

 • Zvyšovat a snižovat hlasitost

 • Některé náhlavní soupravy mají ovládání ztlumení zvuku. Ten funguje nezávisle na ovládání ztlumení zvuku na zařízení.

USB Bluetooth dongle

Náhlavní soupravu Bluetooth je možné připojit pomocí hardwarového klíče. Tím získáte lepší kvalitu zvuku. Na druhé straně neexistuje žádná synchronizace hlasitosti náhlavní soupravy a hlasitosti na vašem stolním zařízení při použití hardwarového klíče.

Chcete-li zjistit, které Bluetooth hardwarové klíče jsme testovali a doporučili, přečtěte si Náhlavní soupravy a sluchátka podporovaná pro zařízení Board, Desk a Room .

Spárování Bluetooth náhlavní soupravy

 1. Aktivujte funkci párování Bluetooth na náhlavní soupravě.

 2. Otevřete na svém zařízení nabídku Nastavení zařízení a přejděte na Bluetooth .

  Pokud je Bluetooth zakázáno, zapněte jej.

 3. Když vaše zařízení objeví Bluetooth náhlavní soupravu, náhlavní souprava se zobrazí v seznamu zařízení. Vyberte náhlavní soupravu ze seznamu a párování začne. Dokončení párování může trvat několik sekund.

 4. Po dokončení párování se náhlavní souprava zobrazí jako připojená.

Přepínání mezi zařízeními

Můžete přepínat mezi reproduktorem na zařízení a zařízeními, která jsou připojena přes Bluetooth nebo USB. Vyberte ikonu ve stavovém řádku na dotykovém rozhraní a vyberte si z dostupných zařízení. Ikona na stavovém řádku závisí na tom, který výstup vaše zařízení aktuálně používá.

Reproduktory

Náhlavní souprava

Náhlavní souprava USB

Sluchátko

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Cisco Systems je podmíněno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.