Du kan parre flere headset til din enhed, men der kan kun benyttes ét ad gangen. Forbindelsesafstanden er op til 10 m (30 fod). Hvis du bevæger dig uden for området, mens du har et aktivt opkald, skifter lyden til højttalerne i enheden.

De fleste headset har indbygget lydstyrkekontrol. Når du er i gang med et opkald, er lydstyrken i hovedtelefonen og enheden synkroniseret. Uden for et opkald fungerer lydstyrkeknapperne i headsettet og enheden uafhængigt af hinanden.

Du kan gøre følgende fra dit Bluetooth-headset:

 • Besvare indgående opkald

 • Afvise indgående opkald

 • Lægge røret på i opkald

 • Skrue op og ned for lyden

 • Nogle headset kan slå lyden fra. Dette fungerer uafhængigt af dæmpningskontrollen på enheden.

USB Bluetooth-dongle

Du kan tilslutte Bluetooth-hovedtelefonen vha. en dongle. Dette giver dig en bedre lydkvalitet. En ulempe er, at hovedtelefonens lydstyrke og lydstyrken på Desk Pro, DX70 og DX80 ikke er synkroniseret ved brug af en dongle.

Hvis du vil se, hvilke Bluetooth-dongler vi har testet og anbefaler, skal du se USB-hovedtelefon og håndsæt, som DX80 understøtter.

Parring af dit Bluetooth-headset

 1. Aktiver Bluetooth-parring på headsettet.

 2. Naviger til Bluetooth-indstillingerne på DX70 eller DX80. Tryk på enhedsnavnet i øverste venstre hjørne. Vælg derefter indstillinger og Bluetooth.

  Bluetooth er aktiveret som standard. Hvis det er deaktiveret, skal du aktivere det igen.

 3. Desk Pro, DX70 eller DX80 søger efter enheder. Når det registrerer Bluetooth-headsettet, vises headsettet på listen over enheder. Vælg headsettet på listen, og parringen begynder. Det kan tage nogle sekunder, før parringen er færdig.

 4. Når parringen er fuldført, vises dit headset som tilsluttet.

Skift mellem enheder

Du kan skifte mellem højttaleren på Desk Pro, DX70 eller DX80 og de enheder, der er tilsluttet via Bluetooth eller USB. Vælg ikonet på statuslinjen i øverste højre hjørne på berøringsgrænsefladen, og vælg fra de tilgængelige enheder. Ikonet på statuslinjen afhænger af, hvilken udgang din Desk Pro, DX70 eller DX80 bruger i øjeblikket.

Højttalere

Headset

USB-headset

Håndsæt

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra Cisco Systems er underlagt licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.