Webex App umožňuje nastavit oznámení dvěma způsoby: globálně, aby se nastavení vztahovalo na všechny vaše prostory nebo jednotlivě, takže nastavení platí pouze pro určité prostory. Tato nastavení spolupracují, aby se ujistili, že budete upozorněni na zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější. Nápovědu k výběru nejlepších kombinací najdete v tématu Tipy pro správu oznámení.

V prostoru klikněte na Informace o prostoru a zvolte Oznámení . Pak zvolte nastavení a klikněte na Uložit.

1

Potáhněte prstem doleva na mezeru v seznamu mezer, klepněte na Dalšía potom klepněte na Oznámení....

2

Vyberte předvolby pro prostor nebo ztlumte oznámení.

1

Dlouhým stisknutím mezery v seznamu mezer klepněte na Oznámení.

2

Vyberte předvolby pro prostor nebo ztlumte oznámení.

Přejděte do nastavení mezery , vyberte Oznámení apak nastavte předvolby nebo ztlumte oznámení.