Zaměření na důležité prostory

Aplikace Webexumožňuje nastavit oznámení dvěma způsoby - pro všechny prostory nebo pro určité prostory. Tato nastavení spolupracují, aby vám nic neuniklo a abyste měli přehled o tom, co se děje.

Pravděpodobně chceš vědět o zprávách odeslaných přímo tobě nebo do míst, která jsou pro tebe nejdůležitější. Doporučujeme ti proto nastavit tyto možnosti, které ti pomohou se na ně zaměřit:


 

Aplikace Webexpotlačuje oznámení o příchozích zprávách nebo hovorech při sdílení obrazovky nebo aplikace během hovoru nebo schůzky.

Nastavení oznámení - další příklady

Sestavili jsme několik příkladů, které vysvětlují, jak nastavení oznámení spolupracují, ale tato nastavení můžete také kombinovat, jak chcete.


 

Aplikace Webexpodporuje oznámení SMART, takže když dostanete nové zprávy, můžete dostávat vyskakovací oznámení a upozornění mimo aplikaci. Další podrobnosti naleznete v části Upozornění SMART na více zařízeních.

Typ oznámení

Nastavení všech prostorů

Individuální nastavení prostoru

Kdy používat

Všechny zprávy ve všech prostorách

Všechny zprávy

Globální

Toto je výchozí nastavení.

@Me, @All, a pouze přímé zprávy

Jen @zmínky

Globální

Pokud vám záleží jen na zprávách, které vám byly zaslány přímo.

Všechny s výjimkou určitých prostor

Všechny zprávy

Vypnuto

Pokud nepotřebuješ upozornění z určitých míst.

Pouze pro určité prostory

Vypnuto

Všechny zprávy

Pokud máte několik míst s vysokou prioritou, vypněte oznámení pro vše ostatní.

I nadále budeš dostávat upozornění z mezer mezi tebou a jinou osobou (zobrazených ve filtru Lidé), pokud je neztlumíš.

Žádná oznámení

Vypnuto

Globální

Tato kombinace zastaví všechna oznámení.

Seznam mezer, filtry a počitadla odznaků

TenAplikace Webexikona aplikace v zařízení také zobrazuje počet nepřečtených mezer, které odpovídají nastaveným kritériím oznámení.

Počítadla najdeš vedle zpráv a týmů, pokud máš nepřečtené zprávy ve svých prostorách nebo týmech. Číslo vedle Zpráv zobrazuje celkový počet nepřečtených mezer.

Vaše filtry také zobrazují počet nepřečtených mezer nebo zpráv, kde vás někdo přímo zmínil nebo @ zmínil všechny v mezerě.

Přejdi na a vyber filtr Oznámení a podívej se na prostory s novou aktivitou, které odpovídají tvým kritériím oznámení.

Ikony a text v seznamu míst vám také na první pohled poskytnou podrobnosti o zprávách, které se vám zobrazují.

Pouze tučný text ukazuje, že máš oznámení vypnutá a v tomto prostoru je nepřečtená zpráva.

Symbol @ ukazuje, že máte zapnutá upozornění pro @zmínky a že v tomto prostoru je nepřečtená zpráva @me nebo @all.

Modrá tečka ukazuje, že jsi zapnul/a oznámení, a v tomto prostoru je nepřečtená zpráva, která odpovídá tvým nastavením oznámení.

Tato ikona ukazuje, že tě k tomuto místu někdo přidal. Objeví se vedle nabídky, dokud ji neotevřeš poprvé.

Ikona zvonu ukazuje, že jsi pro tento prostor nastavil/a vlastní oznámení.

Ikona ztlumeného zvonu ukazuje, že jste pro toto místo vypnuli upozornění.

Tato ikona ukazuje, žeAplikace Webexuživatel nemůže odeslat vaši zprávu.

Tato ikona ukazuje, že máš v ubytování koncept zprávy. Objeví se vedle místa, dokud nepošleš nebo neodstraníš koncept zprávy.


 

Pokud nastavíš vlastní oznámení v prostoru na Všechny zprávy, v seznamu mezer se ikona konceptu nezobrazí.