Share content in a meeting.

Optimalizace pro pohyb a video vyžaduje videoplatformu Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Vyhledání čísla verze aplikace Webex Meetings. Tato funkce také vyžaduje, aby nastavení vašeho webu umožňovala připojení ke schůzkám z videosystémů. Pokud nabídku optimalizace nevidíte, obraťte se na správce systému.

1

Klikněte na možnost Sdílet.

2

Vyberte požadovaný způsob Optimalizovat vašeho sdíleného obsahu z rozevírací nabídka:

  • Automaticky optimalizovat – Zvolí nejlepší optimalizaci pro váš typ obsahu.
  • Optimalizovat pro text a obrázky – zobrazí text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a kvalitě.
  • Optimalizovat pro pohyb a video – přehrává videa a animace vyšší snímkovou frekvencí pro plynulejší přehrávání.

     

    Pokud vyberete možnost Automaticky optimalizovat nebo Optimalizovat pro pohyb a video, aplikace Meetings při sdílení pohybu a videoobsahu podporuje kvalitu až 1080p.

  • Optimalizovat pro 3D – Vylepšete kvalitu 3D obsahu, jako je CAD a lékařské snímky, v aplikaci Meetings. Tato funkce je k dispozici pouze na vyžádání.
3

Pokud sdílíte video nebo animaci se zvukem, zaškrtněte políčko Sdílet zvuk počítače. Zvuk je slyšet jako monochromatický výstup prostřednictvím zvukové konference Webex, ať už se připojí z telefonu, VoIP nebo videosystému.


 
Kliknětepro předvolby sdílení v okně Sdílet.

Pouze Mac – Webex vás vyzve k instalaci ovladačů zvuku při prvním sdílení zvuku počítače. Klikněte na možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

4

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet, a klikněte na tlačítko Sdílet.


 

Během sdílení obsahu můžete změnit nastavení optimalizace. Klikněte Share v horní části obrazovky a poté vyberte možnost Sdílet obsah.

Možnosti optimalizace jsou k dispozici pouze pro prohlížeče Chrome a Edge.
1

Klikněte na možnost Sdílet a poté vyberte Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.

2

Vyberte možnost Obrazovka.

3

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte políčko Sdílet zvuk počítače .

4

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

Během schůzky z telefonu iPhone nebo ipadu můžete zahrnout zvuk při sdílení videoobsahu s vysokou snímkovou frekvencí 30 snímků za sekundu (FPS).
1

Klepněte na možnost Další > Sdílet obsah.

2

Pokud vyberete možnost Optimalizovat pro video a váš obsah obsahuje zvuk, vyberte možnost Zahrnout zvuk.

Výchozí dostupná možnost je Optimalizovat pro obrázky, aby při sdílení obsahu poskytovala jasnější text a obrázky.

3

Vyberte obsah, který chcete sdílet, a poté vyberte možnost Sdílet.