Del innhold i et møte.

Optimalisering for bevegelse og video krever Webex videoplattform versjon 2.0. For å finne ut hvilken versjon du bruker, se Finn versjonsnummeret for Webex Meetings. Funksjonen krever også at nettstedinnstillingene tillater at du blir med i møter via videosystemer. Hvis du ikke ser optimaliseringsmenyen, kontakter du systemadministrator.

1

Klikk på Del .

2

Velg hvordan du vil optimalisere det delte innholdet fra rullegardinmenyen:

  • Optimaliser automatisk – Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.
  • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
  • Optimaliser for bevegelse og video – Spiller av videoer og animasjoner med høyere bildefrekvens for jevnere avspilling.

     

    Hvis du velger Optimaliser automatisk eller Optimaliser for bevegelse og video,Møterstøtter opptil 1080p-kvalitet ved deling av bevegelse og videoinnhold.

  • Optimaliser for 3D – Forbedre kvaliteten på 3D-innhold som CAD og medisinsk bildebehandling iMøter. Dette er kun tilgjengelig på forespørsel.
3

Klikk på avmerkingsboksen Del datamaskinens lyd hvis du deler en video eller animasjon som har lyd. Lyd høres som mono gjennom Webex-lydkonferansen, enten deltakere blir med via en telefon, VoIP eller et videosystem.


 
Klikk på for delingsinnstillinger i vinduet Del.

Bare Mac – Webex ber deg om å installere lyddrivere første gang du deler datamaskinlyden. Klikk på Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Avbryt.

4

Velg skjermen eller programmet du vil dele, og klikk deretter på Del.


 

Du kan endre optimaliseringsinnstillingen mens du deler innhold. Klikk på Del øverst på skjermen, og velg deretter Del innhold.

Optimaliseringsalternativene er bare tilgjengelige for Chrome-nettleseren.
1

Klikk på Del , og velg deretter Optimaliser for tekst og bilder eller Optimaliser for bevegelse og video.

2

Velg Skjerm.

3

Hvis du valgte Optimaliser for bevegelse og video og innholdet inkluderer lyd, merker du av for Del datamaskinens lyd.

4

Velg skjerm eller programmet du vil dele.

Du kan inkludere lyd mens du deler videoinnhold med høy bildefrekvens med 30 bilder per sekund (FPS) under et møte fra iPhone eller iPad.
1

Trykk på Mer > Del innhold.

2

Hvis du velger Optimaliser for video og innholdet inkluderer lyd, velger du alternativet Inkluder lyd.

Standardalternativet som er tilgjengelig, er Optimaliser for bilder for å gi tydeligere tekst og bilder mens du deler innhold.

3

Velg innholdet du vil dele, og velg deretter Del.