Vytvořili jsme seznam našich doporučených nastavení stránek pro weby EDU, abyste je mohli rychle použít na vaše. Existují běžná nastavení webu, která se vztahují na schůzky, události a školení webexu. Existují také nastavení specifická pro každou z nich. Přizpůsobení těchto nastavení pomáhá zajistit, aby učitelé vždy řídili své virtuální třídy. Pomáhá také studentům zůstat soustředění a angažovaní.


Když použijete tato nastavení, stanou se výchozím chováním pro schůzky, události a školení na vašem webu. Hostitelé mohou změnit některá z těchto nastavení pro naplánované schůzky na svých účtech. Tyto změny nemají vliv na výchozí nastavení webu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do služby a potom klikněte na Weby v panelu Schůzka.

2

Vyberte web, který chcete upravit, a klikněte na Konfigurovat web.

3

Nastavte následující možnosti webu:

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace.

2

Nastavte následující možnosti webu:

Běžné možnosti nastavení webu

Možnost webu

Nastavení

Všechny schůzky musí být neuvedené.

✔ Kontrola

Požadovat přihlášení před přístupem ke stránce


 

Připojit se mohou pouze účastníci s účty na webu Webex. To má vliv na všechny schůzky na webu.

Zrušte zaškrtnutí políčka

Povolit účastníkům sdílení na schůzích (pouze schůzky)

Zrušte zaškrtnutí políčka

V části Nastavení telefonu schůzek Webex: Požadovat, aby měli uživatelé při připojování prostřednictvím telefonu svůj účet

✔ Kontrola

WBS40.9 a novější

V části Nastavení telefonu schůzek Webex: Vyžadovat, aby se uživatelé přihlašoval při telefonické připojování ke schůzkám

✔ Kontrola

V části Nastavení telefonu schůzek Webex: Vynutit heslo schůzky při telefonickém připojení

✔ Kontrola

V části Nastavení videokonferenčního systému Webex Meetings: Vynutit heslo schůzky při připojení z videokonferenčních systémů

✔ Kontrola

V rámci školení Webex: Požadovat, aby měli uživatelé při připojování prostřednictvím telefonu svůj účet

✔ Kontrola

V rámci školení Webex: Vynutit heslo školení při telefonickém připojení

✔ Kontrola

WBS40.8 a starší

Přihlášení účastníci mohou vstoupit do odemknuté místnosti, avšak neověření účastníci musí počkat v předsálí, dokud je hostitel ručně nepovolí

✔ Kontrola

WBS40.9 a novější

V části Webex Meetings Security: Hosté* se nemohou připojit

✔ Kontrola

WBS40.9 a novější

V části Zabezpečení osobní místnosti: Hosté* čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřizná

✔ Kontrola

WBS40.8 a starší

Automatické uzamčení osobních místností [x] minut po zahájení schůzky všem uživatelům, kteří nedefinovali své předvolby > nastavení Můj osobní pokoj > automatického zámku

✔ Zkontrolujte a nastavte na 5 minut

WBS40.9 a novější

V části Zabezpečení osobních místností: Automatické uzamčení schůzky [x] minut po zahájení schůzky

Nastaveno na 5 minut

WBS40.9 a novější

Automaticky odeberte účastníky z lobby schůzky, pokud nebyli přijati po [x]

Nastavení na 60 minut

Povolit uživatelům nechat každého, kdo má účet hostitele na tomto webu nebo kdo se připojuje z ověřeného videozařízení Cisco v této organizaci, aby hostil své naplánované schůzky nebo schůzky v osobní místnosti

Zrušte zaškrtnutí políčka

Přihlášení k Microsoft Office 365 >

Zrušte zaškrtnutí políčka

Přihlášení > Google

Zrušte zaškrtnutí políčka

Přihlášení > na Facebooku

Zrušte zaškrtnutí políčka

Vývojářům a aplikacím třetích stran je povolena integrace s aplikací Webex Meetings, a to pomocí XMLAPI

✔ Kontrola

Omezit prohlížení záznamů pouze na přihlášené uživatele

✔ kontrola schůzek, událostí a školení

Automaticky ukončete schůzky, pokud je pouze jeden účastník (schůzky, školení a události)

✔ Zkontrolujte a nastavte upozornění účastníka na 15 minut.

Zahrnout hostitelský klíč do e-mailů hostitelských schůzek(schůzky, školení a události)

Zrušte zaškrtnutí políčka


*Hosté jsou lidé, kteří nemají účet na vašem webu Webex nebo se nepřihlásí, lidé, kteří se připojují pouze ke zvuku bez zadání zvukového KÓDU PIN, nebo lidé, kteří se připojují z externích videosystémů, které nejsou registrovány ve vaší organizaci. Mezi hosty budou lidé jako rodiče studentů nebo hostující řečníci.

Webex Meetings Možnosti

Možnost webu

Nastavení

Povolit hostiteli schůzky opustit schůzku, aniž by ji ukončil

Zrušte zaškrtnutí políčka

Možnosti Webex Training

Možnost webu

Nastavení

Povolit sledování pozornosti

Zrušte zaškrtnutí políčka

Možnosti Webex Events

Možnost webu

Nastavení

Povolit sledování pozornosti

Zrušte zaškrtnutí políčka