Události Webex (nové) jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.

Hostitel

Spoluhostitel

Panelista

Přednášející

Osoba zaznamenávající poznámky

Účastník

Naplánování webináře

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Spuštění a ukončení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Pozvání účastníků během plánování nebo webináře

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Připojit k videosystému

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Připojte se z videosystému

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Pozvání a připomenutí panelistům během webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Určení nebo úprava uvítací zprávy

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení cvičení mezi panelisty

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Změna role účastníka

Ano

Ano, kromě hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Vypnutí videa panelisty

Ano

Ano, kromě hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Vyloučení účastníka

Ano

Ano, kromě hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Synchronizovat zobrazení plochy

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Uzamčení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Živý přenos webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Úpravy možností událostí během webináře

Ano

ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Určení prezentujícího

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Přiřazení nebo odebrání oprávnění role

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ztlumit nebo ztlumit účastníky

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Zobrazit seznam účastníků

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Zobrazit a snížit všechny zvednuté ruce

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Zúčastnit se tréninku webináře

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Kontrola profilu panelisty People Insights

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zúčastněte se živých diskusí mezi panelisty, aby si účastníci vyslechli

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano, pokud jsou udělena nemutná oprávnění

Pokládka otázek během relace otázek a odpovědí (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Odpovídání a moderování otázek účastníků v relaci otázek a odpovědí (Q&A)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Chatujte veřejně

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslání soukromé chatové zprávy panelistovi

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslat reakce

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Sdílet obsah

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Přidání obsahu k poznámce

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Uložení obsahu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Psaní, úpravy, publikování a ukládání poznámek, když je webinář naplánován bez určeného příjemce poznámek.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Při plánování webináře s určeným příjemcem poznámek můžete psát, upravovat, publikovat a ukládat poznámky.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Zobrazení obsahu publikovaného prezentujícím

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano