Webex Events (nowy) jest dostępny w wersji 41.4 i nowszych witrynach.

Prowadzący

Współprowadzący

Dyskutant

Prezenter

Osoba przygotowująca notatki

Uczestnik

Planowanie seminarium internetowego

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozpoczynanie i rozpoczynanie seminarium internetowego

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Zapraszanie uczestników podczas planowania lub seminarium internetowego

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Połącz z systemem wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Dołącz z systemu wideo

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Zapraszanie i przypominanie panelistów podczas seminarium internetowego

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Określanie lub edytowanie wiadomości powitalnej

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozpocznij i zakończ sesję treningową wśród panelistów

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zmienianie roli uczestnika

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współgospodarzy

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyłączanie wideo panelistów

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współgospodarzy

Nie

Nie

Nie

Nie

usuwanie uczestników;

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współgospodarzy

Nie

Nie

Nie

Nie

Widok stołu montażzego i synchronizacji

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Blokowanie seminarium internetowego

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Transmisja na żywo seminarium internetowego

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Edytowanie opcji zdarzenia podczas seminarium internetowego

Tak

tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyznaczanie prezentera

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Przypisywanie lub usuwanie uprawnień roli

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyciszanie lub odłączanie wyciszania uczestników

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyświetl listę uczestników

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Zobacz i opuść wszystkie podniesione ręce

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Weź udział w sesji ćwiczeń seminarium internetowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Sprawdzanie profilu usługi People Insights panelisty

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Weź udział w dyskusjach na żywo wśród panelistów, aby uczestnicy mogli usłyszeć

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, gdy mają uprawnienia do wyciszania

Zadawanie pytań podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A)

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Odpowiadanie na pytania uczestników i moderowanie ich podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Czat publicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie prywatnej wiadomości czatu do panelisty

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wyślij reakcje

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnij treść

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Dodawanie adnotacji do zawartości

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Zapisywanie zawartości

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Pisanie, edytowanie, publikowanie i zapisywanie notatek, gdy seminarium internetowe jest zaplanowane bez wyznaczonego przyjmującego notatki.

Tak

Tak

Tak

Tak

nd.

Tak

Pisanie, edytowanie, publikowanie i zapisywanie notatek podczas planowania seminarium internetowego z wyznaczonym przyjmującym notatki.

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Wyświetlanie zawartości opublikowanej przez prezentera

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak