1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > integrace a potom klikněte na Přidat účet .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

3

Potom klepněte na tlačítko Udělit přístup k poli.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte předvolby > účty a potom klikněte na +.

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu Box.

3

Potom klepněte na tlačítko Udělit přístup k poli.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > integrace > Přidat účet .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

3

Potom klepněte na Udělit přístup k boxu.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.