1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia >integracje, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > konta, a następnie kliknij + .

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem Box.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, wybierz pozycję Ustawienia > integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie naciśnij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.