Webex umožňuje nastavit oznámení dvěma způsoby: globálně tak, aby se nastavení vztahová na všechny prostory nebo jednotlivě, aby se nastavení vztahová pouze na určité prostory. Tato nastavení spolupracují, abyste se ujistili, že budete upozorněni na zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější. Nápovědu k výběru nejlepších kombinací najdete v tipech pro správu oznámení.


Na všech zařízeních nainstalovaných webexem můžete také dostávat inteligentní oznámení. Další podrobnosti najdete v tématu Chytrá oznámení na více zařízeních.

Klikněte na svůjprofilový obrázek , pak vyberte Nastavení > Oznámení a nastavte si předvolby. Pak klepněte na tlačítko Uložit.


 

Můžete také zvolit přehrání zvuku pro každý typ prostoru (Prostor, Přímý, Oblíbené). Stačí vybrat zvuk z rozevírací nabídky vedle Zpráv nebo je vypnout zvolte Vypnuto.

Klikněte na svůj profilovýobrázek , pak vyberte Předvolby > Oznámení a nastavte si předvolby. Pak klepněte na tlačítko Uložit.


 

Můžete také zvolit přehrání zvuku pro každý typ prostoru (Prostor, Přímý, Oblíbené). Stačí vybrat zvuk z rozevírací nabídky vedle Zpráv nebo je vypnout zvolte Vypnuto.

Klepněte na svůjprofilový obrázek , vyberte nastavení > oznámení a nastavte si předvolby.

Klepněte na svůjprofilový obrázek , vyberte Nastavení > Oznámení .

  • Klepnutím na Zvuky a vibrace vyberte zvuky oznámení, upozornění na vibrace nebo zvolte prioritu oznámení. Aplikaci můžete také obnovit do výchozího nastavení.

  • Klepnutím na Zprávy vyberte předvolby zpráv.

  • Klepnutím na Schůzky nastavte předvolby pro příjem oznámení o nahrávání.

1

Klikněte na svůj profilovýobrázek , zvolte Nastavení a pak otevřete kartu Oznámení.

2

Nastavte předvolby oznámení.