1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru.

2

Kliknutím na soubor v prostoru jej otevřete.

1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru.

2

Klepnutím na soubor v prostoru ho otevřete.


 

Možná budete muset zadat své uživatelské jméno a heslo boxu pro zobrazení souboru.