Zobrazení sdílených souborů z pole sdíleného v prostoru.

1

Přejděte do části Zasílání zpráv a vyberte prostor.

2

Kliknutím na soubor v prostoru jej otevřete.

1

Přejděte do části Zasílání zpráv a vyberte prostor.

2

Klepnutím na soubor v prostoru ho otevřete.


 

Pro zobrazení souboru může být nutné zadat uživatelské jméno a heslo do pole.