1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

Stuknij plik w miejscu, aby go otworzyć.


 

Może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła Box, aby wyświetlić plik.