Wyświetlanie udostępnionych plików z pola udostępnionego w obszarze.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz obszar.

2

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz obszar.

2

Stuknij plik w miejscu, aby go otworzyć.


 

Aby wyświetlić plik, może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła Box.