1

Přihlaste se k webu Webex a pak vyberte Naplánovat schůzku > naplánování schůzky nebo události > Zobrazit upřesňující možnosti > plánování.

2

V části Registrace vyberteVyžadovat registraci účastníka. Další informace naleznete v tématu Require Your Attendees to Register for a Meeting or Event.

3

Klepněte na tlačítko Přizpůsobit registrační formulář.

4

Klikněte na + vedle každé standardní otázky, kterou chcete přidat do registračního formuláře. Chcete-li přidat všechny standardní otázky, klepněte na tlačítko Přidat všechny.


 

Je vyžadováno jméno a e-mailová adresa.

5

Chcete-li přidat přizpůsobenou otázku, klepněte na tlačítko +Přidat přizpůsobenou otázku.

Vyberte formát odpovědi:
  • Jednořádkové textové pole – Žadatel o registraci může zadat krátkoujednořádkové volné textové odpovědi, maximálně 140 znaků. Například Adresa.

  • Přepínací tlačítka – Žadatel o registraci může vybrat pouze jednu odpověď v seznamu dvou nebo více vzájemně se vylučujících možností. Chcete například obdržet průzkum po schůzce? s odpověďmi jako přepínacích tlačítek Ano nebo Ne.

  • Zaškrtávací políčko – Umožňuje žadateli o registraci vybrat více odpovědí na otázku; napříkladZkontrolujte oblasti produktů, o kterých se chcete během události dozvědět více . Každé zaškrtávací políčko je nezávislé na všech ostatních zaškrtávacích políčkech v seznamu, takže zaškrtnutím jednoho políčka nezrušte zaškrtnutí ostatních políček.

  • Rozevíracíseznam – Žadatel o registraci může ze seznamu vybrat pouze jednu odpověď. Například, jaká je vaše země pobytu?

  • Víceřádkové textovépole – Žadatel o registraci může zadat delší volnou textovou odpověď. Například, co doufáte, že z této události dostanete?

6

Zadejte otázku do pole Otázka.

7

Zadejte maximální počet znaků odpovědi. Výchozí hodnota je 140.

8

Pokud chcete, aby byla otázka vyžadována, zaškrtněte políčko Nastavit podle potřeby a klikněte na Přidat.

9

(Nepovinné) Chcete-li formulář před uložením zobrazit, vyberte náhled formuláře.

10

Klepněte na příkaz Uložit.