Tento článek se vztahuje na WBS41.2.x a dřívější stránky. Pokud máte pozdější verzi webexu, zjistěte, jak sdílet pohyb a video obsah zde.

Optimalizace pro pohyb a video vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings. Tato funkce také vyžaduje, aby nastavení vašeho webu umožňovalo připojení ke schůzce z videosystémů. Pokud nevidíte nabídku optimalizace, kontaktujte správce systému.

1

Přejděte na SdíletSdílet obsah a vyberte možnost Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.


 

Pokud sdílíte obrazovku nebo aplikaci pro přehrávání videa nebo animací, vyberte možnost Optimalizovat pro pohyb a video. Přehrávání videa je díky vyšší snímkové frekvenci plynulejší. Pokud neoptimalizujete pohyb a video, služba Webex optimalizuje obsah pro text a obrázky.

2

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte pole Sdílet zvuk počítače.

Zaškrtávací políčko Sdílet zvuk počítače.

Tuto možnost doporučujeme, pokud sdílíte video nebo animaci opatřenou zvukem. Každý si může poslechnout, co sdílíte prostřednictvím zvukové konference služby Webex, ať už se připojí z telefonu, VoIP nebo videosystému.


 

Stereofonní zvuk má monofonní výstup.

Uživatelé počítačů Mac: Při prvním sdílení zvuku počítače vás aplikace Webex vyzve k instalaci ovladačů zvuku. Vyberte možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

3

Vyberte obsah, který chcete sdílet.


 

Během sdílení obsahu můžete změnit nastavení optimalizace. Klepněte na tlačítko SdíletSdílení v horní části obrazovky a vyberte možnost Sdílet obsah. .

Možnosti optimalizace jsou k dispozici pouze pro prohlížeč Chrome.

1

Přejděte na SdíletSdílení a vyberte možnost Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.

2

Vyberte možnost Obrazovka.

3

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte pole Sdílet zvuk počítače.

Zaškrtávací pole Sdílet zvuk počítače se zobrazí pouze v případě, že se rozhodnete sdílet celou obrazovku nebo kartu prohlížeče Chrome. Tuto možnost doporučujeme, pokud sdílíte video nebo animaci opatřenou zvukem. Každý si může poslechnout, co sdílíte prostřednictvím zvukové konference služby Webex, ať už se připojí z telefonu, VoIP nebo videosystému.


 

Stereofonní zvuk má monofonní výstup.

Uživatelé počítačů Mac: Při prvním sdílení zvuku počítače vás aplikace Webex vyzve k instalaci ovladačů zvuku. Vyberte možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

4

Vyberte obsah, který chcete sdílet, pak zvolte možnost Sdílet.

Během schůzky z iPhonů a iPadů můžete zahrnout zvuk při sdílení videa s vysokou frekvencí snímků při rychlosti 30 snímků za sekundu (FPS).

1

Klepněte na DalšíDalší a poté na Sdílet obsahSdílet obsah.

2

Pokud vyberete možnost Optimalizovat pro video a váš obsah obsahuje zvuk, vyberte možnost Zahrnout zvuk.

Výchozí dostupná možnost je Optimalizovat obrázky, aby při sdílení obsahu poskytovaly jasnější text a obrázky.

3

Vyberte obsah, který chcete sdílet, pak zvolte možnost Sdílet.