Denne artikkelen gjelder for WBS41.2.x og tidligere nettsteder. Hvis du har en senere Webex-versjon, kan du lære hvordan du deler bevegelses- og videoinnhold her.

Optimalisering for bevegelse og video krever Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings. Funksjonen krever også at nettstedinnstillingene tillater at du blir med i møter via videosystemer. Hvis du ikke ser optimaliseringsmenyen, kontakter du systemadministrator.

1

Gå til DelDel innhold og velg Optimaliser for tekst og bilder eller Optimaliser for bevegelse og video.


 

Hvis du deler skjermen eller et program for å spille av en video eller en animasjon, velger du Optimaliser for bevegelse og video. Videoavspilling er jevnere på grunn av høyere bildefrekvens. Hvis du ikke optimaliserer for bevegelse og video, optimaliserer Webex innholdet ditt for tekst og bilder.

2

Hvis du valgte Optimaliser for bevegelse og video og innholdet inkluderer lyd, merker du av for Del datamaskinens lyd.

Avmerkingsboksen Del datamaskinens lyd.

Vi anbefaler dette alternativet hvis du deler en video eller animasjon som har lyd. Alle kan høre hva du deler via Webex-lydkonferansen, enten de blir med fra en telefon, VoIP eller et videosystem.


 

Stereolyd mates ut som mono.

Mac-brukere: Første gang du velger å dele datamaskinens lyd, ber Webex deg om å installere lyddrivere. Velg Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Avbryt.

3

Velg innholdet du vil dele.


 

Du kan endre optimaliseringsinnstillingen mens du deler innhold. Klikk på DelDel øverst på skjermen, og velg deretter Del innhold. .

Optimaliseringsalternativene er bare tilgjengelige for Chrome-nettleseren.

1

Gå til DelDel, og velg deretter Optimaliser for tekst og bilder eller Optimaliser for bevegelse og video.

2

Velg Skjerm.

3

Hvis du valgte Optimaliser for bevegelse og video og innholdet inkluderer lyd, merker du av for Del datamaskinens lyd.

Avmerkingsboksen Del datamaskinens lyd vises bare når du velger å dele Hele skjermen eller en Chrome-fane. Vi anbefaler dette alternativet hvis du deler en video eller animasjon som har lyd. Alle kan høre hva du deler via Webex-lydkonferansen, enten de blir med fra en telefon, VoIP eller et videosystem.


 

Stereolyd mates ut som mono.

Mac-brukere: Første gang du velger å dele datamaskinens lyd, ber Webex deg om å installere lyddrivere. Velg Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Avbryt.

4

Velg innholdet du vil dele, og velg deretter Del.

Du kan inkludere lyd mens du deler videoinnhold med høy bildefrekvens med 30 bilder per sekund (FPS) under et møte fra iPhone og iPad.

1

Trykk på MerFlere, og trykk deretter på Del innholdDel innhold.

2

Hvis du velger Optimaliser for video og innholdet inkluderer lyd, velger du alternativet Inkluder lyd.

Standardalternativet som er tilgjengelig, er Optimaliser for bilder for å gi tydeligere tekst og bilder mens du deler innhold.

3

Velg innholdet du vil dele, og velg deretter Del.