Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

1

Pokud dialogové okno Přiřazení relací přerušení ještě není otevřené, otevřete ho kliknutím na Breakout sessions.

Tlačítko Breakout sessions

 

Dialogové okno Přiřazení relace přerušení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostovatelé.

2

V seznamu zalomených relací vyhledejte účastníka, který chcete přesunout nebo vyměnit, a najeďte na něj.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Kliknutím na Přesunout přesuňte účastníka do jiné relace přerušení a pak vyberte relaci přerušení.
  Přesunout do

  Chcete-li účastníka přesunout do nové relace přerušení, klepněte na tlačítko Nová relace přerušení.

 • Kliknutím na Exchange zaměníte účastníka s účastníkem v jiné místnosti a pak vyberte účastníka.
  Vyměnit

Pokud přesunete účastníka po začátcích zalomených relací, zobrazí se tato zpráva:

Přesouváte zprávu

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > breakout session.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje relace přerušení. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostovate, jestli dělají změny.

2

V seznamu mezisezových relací klepněte na účastníka, který chcete přesunout nebo vyměnit.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepnutím na Přesunout přesuňte účastníka na jinou relaci přerušení a potom klepněte na relaci přerušení.
  Přesunout do

  Pokud chcete účastníka přesunout na novou relaci, klepněte na Nová relace.

 • Klepnutím na Exchange prohodíte účastníka s účastníkem v jiné místnosti a potom na něj klepněte.
  Vyměnit