Schůzky ve skupinách

Dílčí relace jsou k dispozici ve schůzkách a od verze 42.3 jsou také k dispozici vwebináře. WBS41.9 a Room OS 10 jsou vyžadovány na zařízeních, aby bylo možné používat dílčí relace. Zjištění, která verzeWebex, který používáte, viz Zjištění číslaverze Webexu.


 

Vwebináře, mohou se z videozařízení připojit pouze panelisté.

Dílčí relace jsou menší skupiny, které jsou odděleny od hlavní schůzky nebowebinář. Umožňují podmnožině účastníků spolupracovat a sdílet nápady prostřednictvím zvuku a videa. Použijte breakout sessions pro workshopy, učebny nebo pro případy, kdy potřebujete chvilku na soukromý rozhovor s několika účastníky mimo hlavní relaci.

Známé problémy a omezení

Přečtěte si o známých problémech a omezeních pro dílčí relace ve Schůzkách.

Role v dílčí relaci

Hostitelé a spoluhostitelé vytvářejí dílčí relace, přiřazují účastníky a zahajují relace, když jsou připraveni.


 
Hostitelé a spoluhostitelé nemohou přiřadit účastníky k dílčím relacím vwebináře. Po zahájení dílčích relací si účastníci mohou vybrat, ke které dílčí relaci se chtějí připojit.

Účastníci mohou sdílet obsah a používat nástroje pro spolupráci, jako je chat, ke spolupráci v menších a cílenějších diskusních skupinách. Viz Doporučené postupy pro účast v dílčích relacích.

Zvuk a video v dílčích relacích

Každá dílčí relace je samostatná zvuková a obrazová konference. Pokud jste se připojili ke zvuku, když jste se připojili ke schůzce nebo webináři, automaticky se přepne, když se připojíte k dílčí relaci. Zvuk můžete kdykoli během dílčí relace ztlumit nebo zrušit ztlumení a spustit nebo zastavit video , stejně jako v hlavní relaci.

Po skončení všech dílčích relací se zvuk automaticky přepne na hlavní relaci. Pokud je vaše video zapnuté během dílčí relace, zůstane zapnuté, až skončí všechny dílčí relace a vy se vrátíte do hlavní relace.

Funkce dostupné v dílčích relacích

Spravovat schůzky ve skupinách

Funkce

Hostitel

Spoluhostitel

Účastník

Přednastavení účastníků k dílčím relacím


 

Vwebináře, mohou být k dílčím relacím předřazeni pouze panelisté. Účastníky nelze předem přiřadit k dílčím relacím. Po zahájení dílčích relací si účastníci mohou vybrat, ke které dílčí relaci se chtějí připojit.

Povolit komukoli připojit se k dílčím relacím

Vytvoření a spuštění dílčích relací

  • Maximální počet dílčích relací ve schůzce nebowebinář: 100

  • Počet účastníků v breakout session je určen vaším plánem. Například u plánů, které umožňují 1 000 lidí, můžete mít 100 relací s 10 lidmi v každém, 20 relací s 50 lidmi v každém a tak dále.

  • Zvolte, zda chcete účastníky přiřadit automaticky nebo ručně.


     
    Hostitelé a spoluhostitelé nemohou přiřadit účastníky k dílčím relacím vwebináře. Po zahájení dílčích relací si účastníci mohou vybrat, ke které dílčí relaci se chtějí připojit.
  • Určete, jak a kdy se účastníci mohou vrátit do hlavní relace.

Přidání, přejmenování nebo odstranění dílčí relace

Přesunutí nebo výměna účastníků v dílčích relacích


 

Vwebináře, mohou být mezi dílčími relacemi přesunuti nebo vyměněni pouze panelisté.

Odebrání účastníka z dílčí relace


 
Vwebináře, mohou být z dílčí relace odstraněni pouze panelisté.

Požádejte všechny účastníky, aby se vrátili na hlavní zasedání


 

Pokud nejsou dílčí relace ukončeny, zvuk účastníků se při návratu do hlavní relace ztlumí. Připomeňte účastníkům, aby zrušili ztlumení, pokud chtějí v relaci mluvit.

Ukončit všechny schůzky ve skupinách

Dolní ruce účastníků

Zúčastněte se dílčí relace

Funkce

Hostitel

Spoluhostitel

Účastník

Připojení nebo opuštění dílčí relace z počítače, mobilního zařízení, videozařízení nebo telefonu


 

Pouze panelisté se mohou připojit z videozařízení vwebináře.

Spuštění nebo zastavení videa během dílčí relace

Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku během dílčí relace

Sdílení obsahu během dílčí relace

Pomocí chatu můžete posílat zprávy ostatním v dílčí relaci


 
Můžete chatovat pouze s ostatními v rámci své dílčí relace, nikoli ve všech dílčích relacích.

Požádejte o pomoc během přestávky

Odpověď na žádost o pomoc v dílčích relacích

Vysílání zprávy v dílčích relacích

Zvedněte ruku během breakout session
Seřadit podle zvednutých rukou