light_dark_theme_desktop_image

Motiv barev můžete změnit v desktopové aplikaci na webech WBS40.10 a novějších.

1

Během schůzky vyberte nabídku Zobrazení.

2

Přejděte na Motivy a vyberte preferovaný motiv. Možnosti jsou Světlý motiv a Tmavý motiv. Vaši volbu si budeme pamatovat při příštím použití desktopové aplikace pro Windows.


 

Toto nastavení nemá vliv na barevný motiv ve webové aplikaci Schůzky nebo v mobilní aplikaci.

light_dark_theme_desktop_image

Motiv barev můžete změnit v desktopové aplikaci na webech WBS40.10 a novějších.


Tato funkce je k dispozici pro operační systém Mac verze 10.14 nebo novější.

1

Během schůzky vyberte nabídku Zobrazení.

2

Přejděte na Motivy a vyberte preferovaný motiv. Možnosti jsou Světlý motiv a Tmavý motiv. Vaši volbu si zapamatujeme při příštím použití desktopové aplikace pro Mac.


 

Toto nastavení nemá vliv na barevný motiv ve webové aplikaci Schůzky nebo v mobilní aplikaci.

light_vs_dark_theme_web_image

Motiv barev můžete změnit ve webové aplikaci Schůzky na webech WBS40.10 a novějších.

1

Během schůzky vyberte more_options_button_imagenabídku Další možnosti.

2

V části Schůzka pomocí přepínače zapněte nebo vypněte tmavý motiv. Vaši volbu si zapamatujeme při příštím použití webové aplikace.


 

Toto nastavení nemá vliv na barevný motiv v desktopové aplikaci Nebo mobilní aplikaci Schůzky.

color_themes_comparison_image

1

Klepnutím na svůj profilový obrázek otevřete Nastavení.

2

Přejděte na Vzhled a v části Motiv vybertepreferovaný motiv. Možnosti jsou Tmavý motiv a Tmavý motiv.


 

Toto nastavení nemá vliv na barevný motiv v desktopové aplikaci Schůzky, webové aplikaci nebo aplikaci pro Android.

color_themes_comparison_android_image

Toto nastavení je k dispozici pro Android verze 10 a novější.

1

Přejděte na Další nastavení > > můj účet > Obecné .

2

V části Vzhledvyberte preferovaný motiv. Možnosti jsou Světlé a Tmavé.


 

Toto nastavení nemá vliv na barevný motiv v desktopové aplikaci Schůzky, webové aplikaci nebo aplikaci pro iOS.