Aplikace Cisco Jabber podporuje nositelnou elektroniku se systémem Android 5.0 nebo novějším a službou Google Play 8.3 nebo novější.

Použití aplikace Cisco Jabber z nositelné elektroniky se systémem Android:

 1. Nainstalujte aplikaci Android Wear do zařízení.

 2. V zařízení se systémem Androidem zapněte rozhraní Bluetooth.

 3. Připojte svou nositelnou elektroniku se systémem Android k zařízení se systémem Android pomocí aplikace Android Wear.

 4. Stáhněte si aplikaci Cisco Jabber pro systém Android z obchodu Google Play a nainstalujte ji do zařízení se systémem Android.


Pokud odinstalujete aplikaci Cisco Jabber ze zařízení, dojde k jeho odstranění z nositelné elektroniky se systémem Android.
Aplikace Cisco Jabber v nosaitelné elektronice se systémem Adroid nabízí tyto funkce:
 • Na domovské stránce lze zobrazit vaši fotku, počet zmeškaných hovorů a počet nepřečtených zpráv.

  V nositelné elektronice se systémem Android:

  • Stránky lze zobrazit posunutím doprava.

  • Stánku zavřete posunutím doleva.

 • Historii konverzace a počet nepřečtených zpráv lze zobrazit na stránce Konverzace.

 • Svou poslední aktivitu hovorů si můžete prohlédnout na stránce Historie. Klepnutím na kontakt zavoláte kontaktu nazpět.

 • Můžete si zobrazit zprávy z konverzace a odpovědět na ně zprávou, emotikonou nebo hovorem.

 • Můžete si zobrazit příchozí hovory, přijmout je nebo odmítnout, případně odeslat rychlou zprávu.

 • Můžete dostávat upozornění na skupinovou konverzaci; posuňte doprava a klepněte na tlačítko Připojit se, nebo dvakrát posuňte doprava a klepněte na tlačítko Odmítnout.

 • Přehrát a pozastavit hlasovou zprávu.